2018 2. Dönem AÖL Kimya 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Kimya 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Genellikle polar maddeler __I__ çözücülerde, apolar maddeler __II__ çözücülerde iyi çözünür.”

Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I < ------ > II

 
 
 
 
Soru 2.

I.Molarite

II. Kütlece yüzde

III. ppm (milyonda bir kısım)
Verilenlerden hangileri çözelti derişim birimleridir?

 
 
 
 
Soru 3.

90 gram suda 10 gram şekerin çözünmesiyle oluşan şekerli su çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır?

 
 
 
 
Soru 4.

200 mL 2 M NaCI çözeltisine kaç mililitre su eklenirse çözelti derişimi 1 M olur?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin koligatif özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Yukarıdaki kaplarda aynı şartlarda, belirtilen miktarlarda NaCI çözünerek hazırlanan çözeltilerden hangisi daha seyreltiktir?

 
 
 
 
Soru 7.

Verilen çözünürlük-sıcaklık grafiğinegöre, X maddesinin çözü nürlüğü sıcaklıkla nasıl değişim göstermiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi sabit basınçlı sistemdir?

 
 
 
 
Soru 9.

“Entropi bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür.” Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entropisi azalır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda bazı tepkime denklemleri ve entalpi değişimleri verilmiştir.

Buna göre; H2O(s) → H2O(g) tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile hesaplanır?

 
 
 
 
Soru 11.

Tek basamakta gerçekleşen X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Hız bağıntısı k.[N2][H2]3 şeklindeolan tek basamaklı tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Tepkime hızı ile ilgili;
I. Sıcaklık artışı tepkime hızını arttırır.

II. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş gerçekleşen basamak belirler.

III. Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin derişimlerine bağlı olabilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 14.

2C(k) + O2(g) ⇄ 2CO(g) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

A(g) + B(g) ⇄ 2C(g) tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki Kc değeri 2’dir.
Buna göre;
2A(g) + 2B(g) ⇄ 4C(g) tepkimesinin aynı şartlardaki Kc değeri kaçtır?

 
 
 
 
Soru 16.

Yukarıda verilen denge tepkimesinin sabit sıcaklıkta 1 yönünde ilerlemesi için;
I. Ortama bir miktar PCI3 gazı eklemek,

II. Ortama bir miktar PCI5 gazı eklemek,

III. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmini küçültmek
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

25 °C’taki sulu çözeltinin pH değeri 4 ise pOH değeri kaçtır?

 
 
 
 
Soru 18.

CH3COOH asidinin konjuge bazı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

25 ºC’taki sulu çözeltiler için,
I. pH<7 ise çözelti asidiktir.
II. pH>7 ise çözelti baziktir.

III. pH=7 ise çözelti nötrdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 20.

CaF2(k) ⇄ Ca2+(suda) + 2F(suda) tepkimesinin çözünürlük çarpımı bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x