2018 2. Dönem AÖL Mantık 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Mantık 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Her çiçek güzeldir. Karanfil bir çiçektir. __________________ Verilen akıl yürütme örneğindenoktalarla gösterilen yere aşağı daki sonuçlardan hangisi gelirse doğru bir akıl yürütme elde etmiş oluruz?

 
 
 
 
Soru 2.

• Kavramların dildeki ifadesine terim denir.
• Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terimdir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir yargının doğruluğundan söz edilmesi, onu doğru kılan sebeplerin yeterliliğiyle mümkün olmaktadır. Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. İbn-i Sina

II. Frege

III. Farabi
Yukarıdakilerden hangileri İslam mantıkçıları arasında yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

“İnsanlara yapılacak en büyük iyilik; onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.”Verilen ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Eğer bir kavram, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır. Örneğin futbol takımının distribütif kavramı “futbolcu”dur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi distribütif kavram örneğidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda verilen kavram ve karşıtı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en fazladır?

 
 
 
 
Soru 10.

Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Birçok türde ortaklaşa bulunan özellikler ilinti olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisi değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Bir kıyasta sonuca kaynaklık eden önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi tanım kavramıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

 
 
 
 
Soru 14.

“İnsan nasıl insan oldu?” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

Verilen karşı olum karesine göre aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu bir önermedir?

 
 
 
 
Soru 16.

Birden fazla yargı ile yapılan önermelere bileşik önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu önermeye örnek olabilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Özne ve yüklemi aynı iki önermehem nitelik hem de nicelik bakı mından farklı ise aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.
Buna göre “Bütün kediler dört ayaklıdır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Her iki öncülde de tekrarlanan terim orta terim olarak ifade edilir.
Buna göre;
“Bütün insanlar iki ayaklıdır. Bazı insanlar sarışındır. O hâlde bazı iki ayaklılar sarışındır.” örneğinde orta terim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x