2018 2. Dönem AÖL Matematik 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Matematik 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Gerçekte 50 km olan bir uzunluk, ölçeği 1/10000 olan planda kaç metredir?

 
 
 
 
Soru 2.

Şekilde ölçeği 1/400 olan bir arsanın planı verilmiştir. Bu arsanın gerçek çevresi kaç metredir?

 
 
 
 
Soru 3.

Şekildeki eş karelere ayrılmış KLMN karesinin alanı 49 birimkaredir.
Buna göre A(PRST) kaç birimkaredir?

 
 
 
 
Soru 4.

Yüzey alanı 96 cm2 olan küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

 
 
 
 
Soru 5.

Tabanına ait dik kenarlarının uzunlukları 7 cm ve 8 cm olan dik üçgen prizmanın yüksekliği 12 cm olduğuna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

 
 
 
 
Soru 6.

Ayrıtlarından birinin uzunluğu 3 m olan küp şeklindeki boş bir su deposunun tamamen dolması için boyutları 30 cm, 50 cm ve 60 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kapla en az kaç kez su taşınmalıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Boyutları 4 m, 6 m ve 9 m olan dikdörtgenler prizması biçimindeki su deposu düz bir zeminde ABCD yüzeyi üzerinde şekildeki gibi durduğunda deponun içindeki suyun yüksekliği 6 m olmaktadır. Bu su deposu aynı zeminde ABKL yüzeyi üzerinde durduğunda içindeki suyun yüksekliği kaç metre olur?

 
 
 
 
Soru 8.

Yarıçapının uzunluğu 4 cm olan kürenin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)

 
 
 
 
Soru 9.

Taban yarıçapının uzunluğu 3 cm, yüksekliği 5 cm olan bir dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç π santimetrekaredir?

 
 
 
 
Soru 10.

34, 26, 21, 78, 81 sayılarından olu şan veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?

 
 
 
 
Soru 11.

Yukarıdaki dairesel grafikte bir öğrencinin bir günlük etkinliklerinin dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre bu öğrencinin okul ve ödev etkinliğine ayırdığı süre kaç saattir?

 
 
 
 
Soru 12.

Yukarıdaki grafikte x ve y dövizlerinin Türk lirası cinsinden değerlerinin 2000 – 2015 yılları arasındaki değişimi verilmiştir. Grafiğe göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Yukarıdaki grafiklerde yünden elde edilen iplik miktarı ve iplikten elde edilen kumaş miktarı verilmiştir.
Buna göre 600 m2 kumaş elde etmek için kaç kilogram yün gereklidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Yukarıdaki grafikte bir mağazadaki A, B ve C marka televizyonların bir haftalık satış oranları yüzde (%) olarak verilmiştir. Grafiğe göre bu mağazada bir haftada toplam 40 televizyon satıldığına göre A marka televizyondan kaç tane satılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Yukarıdaki tabloda bir fabrikada çalı şan işçilerin sayısının yaş gruplarına göre dağılımı verilmiştir.Bu veriler daire grafiğine yerleştirildiğinde 34 – 41 yaş grubunda çalışan işçilerin sayısını veren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir sınıftaki 30 öğrenciden 18,i müzik, 12, si resim dersini seçmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin resim dersini seçmiş olma olasılığı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 17.

Bir okuldaki 3 matematik, 2 fizik öğretmeni arasından oluşturulan 3 kişilik komisyonda 2 matematikve 1 fizik öğretmeni bulunma olası lığı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 18.

“ANKARA” sözcüğündeki harflerin her biri aynı özellikteki boş kağıtlara tek tek yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerindeki harfin “A” olma olasılığı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 19.

Şekildeki O merkezli daire biçimindeki hedef tahtasına atış yapan bir kişi hedef tahtasını vurduğuna göre bu atışı beyaz olmayan bölgeye isabet ettirme olasılığı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 4 beyaz, 6 kırmızı top vardır. Torbaya geri atılmamak koşuluyla art arda rastgele çekilen 3 toptan en az birinin beyaz renkte olma olasılığı kaçtır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x