2018 2. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Andolsun, Allah’ın Resülünde siziniçin; Allah’a ve ahiret gününe kavuş mayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 2.

Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

İslamiyet’in doğduğu dönemde İran’da hâkim olan Sasani devletinin resmî dini aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını, İslami devirden ayırt etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumundaki dinî inançlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi “Ficar Savaşları” kavramına ait bir açıklamadır?

 
 
 
 
Soru 7.

İslam öncesi Arap toplumunun sosyal hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Peygamberler gönderildikleri toplumun gelişmiş yönlerini aciz bırakacak şekilde mucizelerle desteklenmişlerdir. Hz Muhammed’e (sav.) mucize olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim de dil, üslup, mana ve ahengi ile Araplara meydan okumuştur.
Buna göre İslam öncesi Arap toplumunun aşağıdakilerden hangisinde ileri olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de bulunan mekânlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Sakif kabilesinin bulunduğu şehirdi.

II. Hicret’ten önce Yesrib adı ile bilinirdi.

III. Hz. Peygamber burada doğdu ve büyüdü.

IV. Yahudi kabileler ekonomiye hâkimdi. Bu bilgilerden hangileri “Medine” şehrine aittir?

 
 
 
 
Soru 11.

Mekke’de Hz. İbrahim dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış inanç ve davranışlarına karşı çıkan kişilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

“Muhammed” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda çocukların süt anneye verilme sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

• Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr başkanlığında Mekke’deki haksızlıklara karşı kurulmuştur.
• Hz. Peygamber, yirmili yaşlarda olmasına rağmen bu topluluğa davet edilmiştir.
• Hz. Peygamber, daha sonraki yıllarda da bu topluluktan övgü ile bahsetmiştir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Hz. Peygamber’e ilk vahiy geldikten sonra Hz. Hatice Peygamber’e şöyle demiştir. “Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, sözü doğru söylersin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve zorda kalanlara yardım edersin.” Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Allah’ın ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek; Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret etmek ve bunlardan ibret almaktır.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biridir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Fetânet” sıfatı peygamberlerin hangi özelliğini ifade etmektedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine alan ve İslam tarihi açısından Arap Yarımadası’nın en önemli bölgesi kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) güvenilirliğini gösteren örneklerden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x