2018 2. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

“… İş konusunda onlarla müşavere et…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet) Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin gelişmesine katkı sağlar?

 
 
 
 
Soru 4.

İslam dini hırsızlık, gasp, faiz ve rüşvet gibi haksız kazanç yollarını yasaklayarak öncelikle aşağıdaki haklardan hangisini korumayı amaçlamıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

“Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerde iseniz oradan da çıkmayınız.” Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerin hangisine kısıtlama getirmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”
Bu hadiste aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine işaret edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

“Hz. Peygamber döneminde halkın yöneticisine bağlılığını bildirmesi ve ona itaat edeceğine söz vermesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim anlayışındaki ilkelerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kureyş kabilesinden saygın bir ailenin kızı hırsızlık yapmıştı. Kabilenin ileri gelenleri Hz. Muhammed’in evlatlığı Üsame b. Zeyd’i aracı yaparak bu kızın cezalandırılmamasını istediler. Durumu öğrenen Hz. Muhammed onlara: “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak olmuştur. Onlar kanunları fakirlere uygular, zenginleri ise affederlerdi. Allah’a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı cezayı uygulardım.”Bu metinde vurgulanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Kim Müslümanların bir işini üstlenipde onların arasında daha layığı olduğunu bildiği hâlde, başkasını göreve getirirse Allah’a, Resul’üne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur. Hadiste geçen “layığı” sözcüğünü aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından karşılamaktadır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre yöneticilerin uymaları gereken ilkelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

“Bir toplumun efendisi ona hizmet edendir.”
Bu hadiste yönetim görevinin hangi niteliği vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 14.

• Zekâtları devlet eliyle toplatarak fakirlere dağıtırdı.
• Yardım etmeyi, sadaka vermeyi ve dayanışmayı teşvik ederdi.
• İhtiyaç sahiplerinin, yoksulların ve kimsesizlerin gözetilmesini isterdi. Hz. Peygamber’in bu davranış ve tutumları aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in inanç ve ibadet özgürlüğüne yaklaşımını gösteren örneklerden biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Hepiniz sorumluluk sahibisiniz ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkek; ailesinden, eş ve çocuklarından sorumludur. Kadın, evinden ve ailesinden sorumludur…”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

“Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar… Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar…” (Nûr suresi, 30 ve 31. ayetler) Bu ayetlerde uyulması istenilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi “empati” kavramının anlamıdır?

 
 
 
 
Soru 19.

Hz. Peygamber Hz. Ali’ye: “Sana iki kişi hüküm vermen için geldiğinde hiç bir zaman ikisini de dinlemeden karar verme. Çünkü doğruyu bulman ancak her ikisini de dinlediğinde mümkün olur.” buyurmuştur. Bu hadis ile Hz. Peygamber’in bir konuda hüküm verilirken aşağıdakilerden hangisini tavsiye ettiği söylenemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Allah katında kadın ile erkek arasında bir üstünlük sebebidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x