2018 2. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Hunlardan kalan kurganlarda ortaya çıkarılan Pazırık halısı o dönemle ilgili aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi verebilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Uygurlar Soğdlardan alıp geliştirdikleri Uygur alfabesini kullanmışlardır. Kendi kâğıtlarını yapıp Uygur harfleri ile kitap basmış ve edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir.
Buna göre Uygurlar aşağıdakialanlardan hangisinde gelişmiş lerdir?

 
 
 
 
Soru 3.

Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

İslam inancına göre Müslümanlardan tavaf etmesi istenen, Mekke’de bulunan küp şeklindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi dini mimari örneklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Silindirik ya da çokgen gövde üzerineoturan, konik bir külahtan olu şan anıtsal mezarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Geçmişte Türk-İslam dünyasında din, felsefe, matematik, hukuk gibi derslerin verildiği eğitim-öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde kurulan şehirlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan Sultan Ahmet Camisi İstanbul’da bulunmaktadır. Klasik üslubun en güzel örneklerinden birisi olan bu caminin bezemelerinde mavi çini kullanılmıştır. 6 minare ve 260 pencereden oluşmaktadır. Bu metne göre Sultan Ahmet Camisi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 10.

Nizamiye Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Yoldan geçen yolcuların ve kervanların dinlenmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla inşa edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Günümüzde modern müze olarak kullanılan, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini kapadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Türklerde _________ sanatı sehpa, sandık, kaşık gibi gündelik eşyaların yanı sıra kiriş, konsol, pencere ve dolap kapağı gibi mimarlık ögelerinde uygulanmıştır.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi uygun olan sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Mimaride yüzey kaplama olarak kullanılan fırınlanmış, çeşitli renk ve motiflerle süslenmiş malzemeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Beyan-ı Menazıl-i Sefer-i Irakeyn” ve “Süleymanname’’deki minyatürleriyle ün salan Osmanlı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi güzel yazı yazma sanatıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Yaptığı kazılarda İskender Lahdi’ni bularak ünlenen, figürlü resmin ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Anadolu’nun geleneksel motifleriyle çağdaş batı resmini harmanlayan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nunöğrencilerinin kurduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi İzmir Saat Kulesi ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mimarıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x