2018 2. Dönem AÖL Sosyoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Sosyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İçinde yaşanılan toplumu, toplumsal grupları, kurumları ve ilişkileri bilimsel olarak anlayıp açıklamak için aşağıdaki bilimlerden hangisine ihtiyaç duyulur?

 
 
 
 
Soru 2.

Yeri ve zamanı belli olan değişimler birer toplumsal olay örneğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaydır?

 
 
 
 
Soru 3.

Ölçülebilen olayların sayısal olarak gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin amaçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 5.

Belli bir coğrafyaya yerleşen, ihtiyaç larını karşılamak için ilişkiler kuran, birbirlerini etkileyen, ortak bir kültürü paylaşan insan birlikteliğine toplum denir. Verilen tanımda toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

________ bilimi insanın kökenini, evrimini ve ilkel toplulukları konu edinir.Verilen ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Araştırılacak bir konunun çeşitli yönleri vardır. Tek bir araştırmayla bir konuyu bütünüyle açıklığa kavuşturmak olanaksızdır. Bu nedenle araştırmacı, incelediği konunun sınırlarını çizmeli, neyi araştıracağını belirlemelidir. Bu ifade bilimsel çalışmalarda uyulan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Bilimsel bir araştırmada öne sürü len varsayımların sınanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Araştırmacının bir işçi gibi görü nüp uzun bir süre işçilerle çalışarak ve yaşayarak onlar hakkında bilgi edinmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Öznellik

II. Evrensellik

III. Genelleyicilik
Yukarıdakilerden hangileri bilimin ilkelerindendir?

 
 
 
 
Soru 11.

Araştırılan konuyla ilgili bireylerle yapılan karşılıklı konuşma şeklinde gerçekleşen sosyolojik araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Doğuştan gelen ve çoğunlukla değiş meyen statülere, verilmiş statü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnek olabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Toplumun belirli bir statüde bulunan bireyden beklediği davranışlar toplumsal rol olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal rol örneği değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ifade eden yazılı ya da resmi normlarla ilgili doğru bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Kırsal alanın olumsuz koşulları ile kentsel alanın olumlu özellikleri bireylerin köyden kente akışına neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kırsal alanın olumsuz koşullarından biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi küçük gruplar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan bir toplumsal grup olan cemiyetin özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Kurtuluş Savaşı’nın halka dayanı larak kazanılmış olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine örnek olabilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ortak unsurlar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir tabakada yer alan bireyin yaşam koşulları değişmeksizin iş yerini ve çevresini değiştirmesine yatay hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatay hareketlilik örneğidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x