2018 2. Dönem AÖL Tarih 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

  • 2.091 kez görüntülendi.

Soru 1.

Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ile Hindikuş Dağları arasında yer alır.Buna göre Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Eski Türklerde kağana devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Buna göre Eski Türklerin devlet yönetimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Türk devlet teşkilatında yılda üç kez toplanılarak devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir.”
Yukarıda açıklaması yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik sebeplerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 5.

Eski Türk toplumunda sözlü hukuk kuralları olan töreye kağanlar da dâhil herkesin uyması zorunludur. Töre, kağanın keyfi hareket etmesini engellemiş ve halkına adil davranması için bir kontrol mekanizması olmuştur.
Buna göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Sahte ricat ve pusudan oluşanTürklere özgü savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicreti sonrasında burada bulunan gayrimüslim topluluklarla Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre Medine’ye bir saldırı olduğunda Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte hareket etmeleri karara bağlanmıştır.
Buna göre Hz. Muhammed Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen askerî bir gelişmedir?

 
 
 
 
Soru 10.

Emeviler Dönemi’nde Ömer bin Abdülaziz’in Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisini kaldırması aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

İspanya’da kurularak bu bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde dini ilimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Tıp alanındaki “El-kanun fı’t-tıb” adlı eseriyle ünlü, İslam aleminde “Şeyh el-Reis” adıyla anılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyledevlet yapısında birçok deği şiklik yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Malazgirt Zaferi’nden sonra Abbasi halifesinin “İslam Ülkelerinin Sultanı’’ unvanı verdiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarına bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmek ve işlerini idare etmek amacıyla gönderilen görevliye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x