2018 2. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Ailenin huzuru için eşler arasında olması gereken duygu ve tutumlardan biridir.
• İhanet etmeme, aldatmama, güven duyma, sözünde durma, doğruyu söyleme anlamlarına gelir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi toplumdaemniyet ve güven ortamının oluş masını engelleyen etkenlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin psikolojik ve sosyal amaçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Müslüman bir erkeğin, evleneceğikadının ekonomik haklarının gü vencesi olarak nikâhta vermesi gereken maddi değere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 5.

“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa hemen aralarını düzeltin…” (Hucurât suresi, 9. ayet) Bu ayette sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisine işaret edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr tarafından Mekke’de kurulan Hilfü-l Fudûl derneğinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 8.

‘‘Hiçbir kişisel çıkar ve kazanç gözetmeksizin sırf Allah rızası için ihtiyaç sahibine borç vermek’’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin helal saydığı kazanç yollarından biridir?

 
 
 
 
Soru 10.

“… Birbirinizin mahremiyetlerini ve kusurlarını araştırmayın…” (Hucurât suresi, 12. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Kul hakkı, insanların birbiri ile olan münasebetlerinden doğan hak ve sorumluluklarıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali kapsamında değerlendirilmez?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi işverenin çalışanına karşı olan hak ve sorumluluklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin ihtiyaç sahiplerine maddi manevi yardımda bulunması demektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi infak kapsamında değerlendirilmez?

 
 
 
 
Soru 14.

Alışveriş yapanlar, eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, yaptıkları alışverişin bereketi gider.
Bu hadiste aşağıdaki sakınılması gereken davranışlardan hangisine değinilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Riba” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamalardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma kültürünü en iyi temsil eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hz. Muhammed (sav.), aşağıdakilerden hangisini münafığın alametleri arasında saymamıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.
Bu hadiste, eşler arası ilişkiler konusunda aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi ailenin huzuru için eşlerin birbirlerine karşı olan görev ve sorumluluklarından biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x