2018 2. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. Birbirinden bağımsız yirmi hikâyeden oluşur.

II. Hem destan hem de halk hikâyesinin özelliklerini taşır.

III. Nazım-nesir karışık yazılmıştır. “Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili bu özelliklerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 2.

Duydun Yûsuf’u kuyu içinde vay, Sabırla beklerdi kuyuda o ay. O kuyu ne kadar derindir bilmez, Çağırsa sesi dıştan işitilmez. Çağırdı, ses gitmeyince dışarı, Vazgeçti bu işten bağırmaz gayrı. Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 4.

Haber kipleri zaman anlamı taşırken dilek kipleri fiile gereklilik, şart, istek ve emir anlamlarını verir.
Buna göre aşağıdaki fiillerin hangisi haber (bildirme) kipiyle çekimlenmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Oluş fiilleri, zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren fiillerdir ve kendiliğinden gerçekleşir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili vardır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi azlık-çokluk (miktar) zarfıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Göktürk Kitabeleri aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

12. yüzyılda, Edip Ahmet Yüknekî tarafından kaleme alınmıştır. Hakaniye lehçesiyle (Karahanlı Türkçesi) yazılmıştır. Eserde bilginin faydası, cehaletin zararları, iyi ve kötü huylar üzerinde durulmuştur. Dinî, ahlaki, didaktik bir eserdir.Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Uzaklar seçilmiyor Gönüldür geçilmiyor Gönül bir top ibrişim Dolaşmış açılmıyor Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili geçişsizdir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de, da”nın yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisiİslamiyet’in kabulünden sonra olu şan Türk destanlarındandır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi efsanenin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

• Anayasamıza göre her bir vatandaş dilekçe ve bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Tutanaklarda görüş ve yorumlara yer verilir.
• Belli bir konuyu ihtiva etmeyen imzasız dilekçeler işleme konmaz. Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 16.

Utku, marketten süt alacakmış. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Çocuklar evde koşuştururken masadaki vazoyu kırdı. Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

16. yüzyılın sonlarına doğru yazılan ___________, roman türünün dünyadaki ilk başarılı örneği kabul edilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Destanlar, mesneviler ve halk hikâyeleri edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır.

II. İlk yerli romanımız Gülnihal’dir.

III. İlk yerli roman örnekleri dil, anlatım ve teknik bakımından yetersizdir. “Tanzimat romanı” ile ilgili verilen bu cümlelerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Servetifünun romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x