2018 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi destanların genel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Uygur ülkesine bereket ve mutluluk veren Kutlu Dağ’ın Çinliler tarafından parça parça sökülüp taşınmasıyla bozulan uğur (tılsım) sonucu ülkede görülmemiş bir kıtlık başlar. Yaşam çekilmez hâle dönüşür. Bunun üzerine Uygur Türkleri güney batıda, Beş Balıg şehrinde kendilerine yeni bir yurt kurarlar. Bu metinde sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Alp Er Tunga öldi mü (Alp Er Tunga öldü mü) Issız acun kaldı mu (Geçici dünya kaldı mı)Ödlek öçin aldı mu (Felek öcünü aldı mı) Emdi yürek yırtılur (Şimdi yürek yırtılır) Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerindendir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in Türk dili ve edebiyatı üzerindeki etkilerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim… Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle: Doğuda gün doğusuna, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Göktürk Yazıtları’ndan alınan bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki tarihî olaylardan hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi Osmanlı’nın Batılılaşma sürecinde önemli bir yer tutar. 1720 yılında Avrupa şehirlerinden birine elçi olarak atanır ve orada gördüğü saray, kale, opera, fabrika, rasathane ve benzerlerini anlattığı eserini kaleme alır. Bu eseriyle Batılılaşma hareketinin başlamasına katkıda bulunur.Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Agâh Sırrı Levent edebiyat tarihçisinin görevini şöyle anlatır: “Bugün gittikçe zenginleşen kültür dünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihi de ağır görevler yüklenmiştir. Çağdaş edebiyat tarihçisi, şairleri unutulmaktan kurtarmak ya da eski zevkleri hikâye etmek için eserini yazmıyor. Sadece bilgi vermeyi deyeterli bulmuyor. İncelemek, araştırmak, derinlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini yazdığı ulusun dünya anlayışını dönemleriyle birlikte yansıtmak istiyor.” Bu metne göre edebiyat tarihçisinin asıl amacı nedir?

 
 
 
 
Soru 12.

Ülkemizde Batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları Tanzimat Dönemi’nde başlar. Bu alandaki ilk kapsamlı çalışma _________ tarafından yayımlanan Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserdir.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Kalyanamkara ve Papamkara adlı eserin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Kızıl sarıg arkaşıp (Kızıl sarı renkli çiçekler ardı ardına yerden bitiyor) Yipgin yaşıl yüzkeşip (Mor ile yeşil yüz yüze geliyor) Bir bir kerü yörkeşip (Ve birbirlerine sarılıyorlar) Yalnguk anı tanglaşur (İnsan bu renk cümbüşünü görünce hayretler içinde kalıyor) Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının kollarından değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

• İslamiyet öncesi sözlü ürünler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
• Divan edebiyatı ağır, süslü, sanatlı bir dile sahiptir.
• Halk şairleri şiirlerinde çoğunlukla aruz ölçüsünü kullanmışlardır. Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 18.

MÖ 3000’lerde Mezopotamya’da doğmuştur. Bilinen en eski destandır. Bu destanda uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk kralı ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılmaktadır. Bu metinde sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde İslamiyet öncesinde şairlere verilen isimlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının kollarından biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x