2018 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Hayalî denen bir kişi tarafından oynatılır.
• Gölge oyunu olarak da bilinir.
• Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi, Çelebi gibi tipler bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan önemli bir türdür. Aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih temalarında yazılır. Bu türün en ünlü örneklerinden biri Leyla ve Mecnun’dur. Bu metinde sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aliş’imin kaşları kare Sen açtın sineme yâre Bulamadım derdime çare Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda Evleri var hâre hâre Benleri var dâne dâne Saramadım kana kana Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 4.

Gidene bak gidene Güller sarmış dikene Mevlâ sabırlar versin Gizli sevda çekene Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki şair – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Bağ-ı dehrin hem hazanın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz Bu dizeler aşağıdaki şiir geleneklerinin hangisiyle yazılmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk şiirinin temsilcilerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. İçinde, yazıldığı döneme ait çok sayıda Türkçe sözcük, deyimler, atasözleri, Türk halk edebiyatından alınmış şiir örnekleri ve Türk boyları nı gösteren harita bulunmaktadır.Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bitir bir işi gayre sonra tut yüz Ki bir koltukta sığmaz iki karpuz Nasîhat edicek dinle uluyu Kalırsın dinlemez isen uluyu Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Ağır ve sanatlı bir dile sahiptir.

II. Aruz ölçüsü ile kaleme alınmıştır.

III. Anonim, dinî-tasavvufi ve âşık tarzı olmak üzere üç kola ayrılır.

IV. Arap ve Fars edebiyatlarının izlerini taşıyan yazılı bir edebiyattır. Divan edebiyatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Köroğlu’yum medhim merde yeğine Koçyiğit değişmez cengi düğüne Sere serpe gider düşman önüne Ölümü karşılar meydan içine Bu dörtlük aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 14.

________ klasik edebiyatta üç veya daha çok mısradan oluşan bentlerle kurulan nazım şekillerinin genel adıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş Son demde bu mevsim gibi benzin de kül olmuş Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Bir şarkıdan alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 16.

Tarih, coğrafya, biyoloji, tıp, sosyoloji vb. birçok sahada eser veren yazar, 17. yüzyılda yaşamıştır. Eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Yazdığı eserlerle bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.Eserlerinden bazıları Cihannüma,Fezleke, Keşfü’z-zünun’dur.
Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Şarkı nazım şeklinin divan edebiyatındaki en bilinen temsilcisidir. XV
III. yüzyıl Lale Devri’ni, bu döneminİstanbul’unu canlı ve renkli anlatımıyla ölümsüzleştirmiştir. Günlük konuşma dilinin güzelliklerini onun şiirlerinde görmek mümkündür.Bu metinde sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Battalname ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Seyahatname türünün Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisidir. XV
II. yüzyılda Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü gezmiş, padişahlarla seferlere katılmıştır. Gördüğü yerlerin sanatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, geleneklerini “Seyahatname” adlı eserinde ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır.Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x