2018 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

  • 1.046 kez görüntülendi.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde düzyazı türünün belli başlı sanatçılarından değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Servetifünun Dönemi’nin en önemli şairlerinden biridir. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermemiştir. Zengin bir hayal dünyasına sahip olan sanatçı yeni imgelerle hayal dünyasını aktarmaya çalışmıştır. O zamana kadar duyulmamış orijinal benzetme, mecaz ve istiareler yapmıştır. Şiirde ahenk sağlamak adına aruzun birden fazla kalıbını “Elhan-ı Şita” isimli şiirinde kullanmıştır. Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Servetifünun edebiyatında hikâye ve roman türünde aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisi daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 6.

Fecriati topluluğu sanatçıları, edebiyat ve sanatla ilgili görüşleriniServeti Fünun dergisinde açıklamış lardır. Bu açıklama edebiyatımızdaki _________ . Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Irmağız, her akan sele uymayız; Şarktan, garbtan esen yele uymayız; El uysun bize, biz ele uymayız; Biz dilmaç değiliz, yalvacız yalvaçBu dörtlük şekil ve içerik bakı mından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 8.

• Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
• Fransız edebiyatından sone ve terza-rima nazım biçimleri alınmıştır.
• Aydın kimselere seslenildiği için ağır bil dil kullanılmıştır. Özellikleri verilen edebî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğuna yöneltilen eleştirilerdendir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde olay çevresinde gelişen edebî türlerde eser veren sanatçılardan değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Sanatçı, Fecriati topluluğunda sanat yaşamına başlamıştır. Topluluk dağıldıktan sonra Millî Edebiyat Dönemi’nde şiirlerini yazmaya devam etmiştir. Şiirlerinde kapalılığa yer verirken düzyazılarında açıklığa önem vermiştir. Özellikle Fransız sembolist şairlerden etkilenmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Göl Saatleri, Piyale, Frankfurt Seyahatnamesi… Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Günler kısaldı, Kanlıca’nın ihtiyarları Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarının amaçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Ulusal edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu, Türk edebiyatının Batı edebiyatı ile birleşmesi gerektiğini savunmuştur. Dilde konuşma dilinin yazı dili olmasını, ulusal ölçümüzün hece ölçüsü olması gerektiğini belirtmiştir. Hece ile yazdığı şiirlerinde halk masallarından, Türk mitolojisinden, Dede Korkut Hikâyeleri’nden yararlanmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Altın Işık, Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak. Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki romanların hangisinde kuşaklar arası çatışma işlenmiştir?

 
 
 
 
Soru 20.

Hikâye, roman ve anı türlerinde eserler verdi. Önceleri aşk teması üzerinde durdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal temalara ağırlık verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır: Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye… Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x