2018-2019 1. Dönem AÖL Akaid 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Akaid 1 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Din; Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanundur.

Bu tanımdaki altı çizili olan “ilahi kanun” ifadesi aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 2.

Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.

Bu hadisten din ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kur’an’da “Rûhu’l- kuds, er Ruhu’l- emîn ve Rûh” kavramlarıyla aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 4.

İslam akaidinin temel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “iman” terimi ile eş anlamlıdır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi “usulü selase” içerisinde yer alan iman esaslarındandır?

 
 
 
 
Soru 7.

“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler…” (İbrahim suresi, 18. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Ehli sünnet âlimlerine göre aşağıdaki davranışlardan hangisi kişiyi imandan çıkarır?

 
 
 
 
Soru 9.

İslam toplumunda Müslümanlara sağlanan birtakım sosyal, siyasi ve hukuki ayrıcalıklardan faydalanabilmek amacıyla inanmadığı hâlde inanıyormuş gibi davranan ve yaşayan kişilerdir.

Bu cümlede aşağıdaki grupların hangisi tanımlanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 10.

Akaid ilminin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi “şeair-i diniyye” den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (Şûrâ Suresi, 11. ayet)

Bu ayette aşağıdaki zati sıfatlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 13.

Ehl-i kitaptan olanlar Allah’a oğul isnat etmişlerdir. Müşrikler de “Melekler Allah’ın kızlarıdır.” demişlerdir.

Bu şekildeki inanışın yanlış olduğu aşağıdaki surelerin hangisinde vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 14.

• Cennet – Cehennem
• Helal – Haram
• Sevap – Günah
• Tevhid – – – – –

Bu kavramlar bir kurala göre eşleştirilmiştir.

Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm suresi 30. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Kalben inanıp diliyle de ikrar eden
II. Kalben inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen
III. İman esaslarının neler olduğunu bilip tasdik etmeyen
IV. Kalben inandığı halde bir zorluktan dolayı diliyle inanmadığını söyleyen

İnanç esaslarını bu şekilde kabul eden kişilerden hangileri mümin olarak vasıflandırılır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen meleklerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Allah’ın yokluğu düşünülemez, O’nun varlığı zorunludur.

Bu cümle aşağıdaki sıfatlardan hangisinin açıklamasıdır?

 
 
 
 
Soru 19.

“…Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.” (Nisâ suresi, 172. ayet)

Bu ayette geçen “yakın” kavramı ile vurgulanan melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Şeytan ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x