2018-2019 1. Dönem AÖL Biyoloji 4 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Biyoloji 4 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıda verilen birimleri,
I. ekosistem
II. komünite
III. biyosfer
popülasyondan başlamak üzere organize ettiğimizde aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır?

 
 
 
 
Soru 2.

“Bir canlının bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veye yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklardır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü bölge komşu ekosistemlerin kesişme bölgesi olduğundan ……… olarak tanımlanabilir. Bu bölge her iki ekosisteminde özelliğini taşıdığından tür çeşitliliği fazladır.”
Yukarıda verilen metinde boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin biyotik(canlı) bileşenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıda verilen canlılardan hangisi klorofil pigmentine sahip olmasına rağmen kendi beslek(ototrof beslenme gösteren canlı)tir?

 
 
 
 
Soru 6.

Besinlerini katı parçalar halinde alan hayvanların beslenme tipine holozoik beslenme denir. Bu canlılar iyi gelişmiş bir sindirim sitemine sahiptir.Holozoik canlılar;otçul,etçil, hem otçul hem etçil beslenen olmak üzere üç grupta incelenir.
Buna göre aşağıda verilen omurgalı hayvanlardan hangisi beslenme şekli bakımından diğerlerinden farklı bir grupta yer alır.

 
 
 
 
Soru 7.

Bir besin piramidinde;

birinci trofik düzeyden son trofik düzeye doğru çıkıldıkça (1 yönünde) değişen özelliklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisi üçüncü trofik düzeyde bulunur?

 
 
 
 
Soru 9.

Azot döngüsünde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın azot miktarını azaltırken, atmosferin azot miktarını artırır?

 
 
 
 
Soru 10.

Su döngüsü ile ilgili;
I. Sadece fiziksel olaylardan(yoğuşma,buharlaşma) meydana gelir.
II. Karadan atmosfere doğru gerçekleşirken, büyük su kaynaklarından atmosfere doğru gerçekleşmez.
III. Yeryüzündeki su kaynakları okyanuslar,denizler,göller ve yeraltı sularıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki çevre kirliliklerinden hangisi hava kirliliği içerisinde değerlendirilmez.

 
 
 
 
Soru 12.

“Karbon ayak izi, birincil ve ikincil olmak üzere iki kısımdan oluşur. Birincil ayak izi , ısınma ve evde kullanılan enerji tüketimi ile ulaşımda meydana gelen CO2 miktarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi, kullandığımız ürünlerin üreitimi ve kullanım sonrası bozulmalarıyla ilgili olarak salınan C02’in ölçüsüdür”
Buna göre aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi ikincil ayak izi grubunda yer almaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Asit yağmurları;
I. kültürel turizm
II. tarımsal üretim,
III. biyoçeşitlilik
verilerinden hangilerini olumsuz etkiler?

 
 
 
 
Soru 14.

Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon (aşınım) denir.
Buna göre;
I. ormanlık alanların tahrip edilmesi
II. rüzgarın hızını kesecek engellerin artırılması
III. toprağın uygun sürüm teknikleri ile sürülmesi
olaylarından hangileri ile ekosistemin farklı bölgelerindeki erozyonların önlenmesi için kullanılabilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Anız yakımı toprak ve doğaya zarar vermektedir.
Bu zararlar arasında;
I. Toprak verimliliği azalır
II. Toprak canlılarının beslenme alanı yok edilir
III. Toprak yağmur suları ile taşınır ve toprak içerisinde toprağın açtığı kanallar çöktüğü için su depolanmaz.
verilenlerden hangileri sayılabilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren ( yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı) hayvan ve bitki türlerine endemik bitki denir. Endemik türler, iklim değişimlerinde ve izolasyon koşullarında oluşur. Daha önce geniş alanlar yayılmış bir tür, iklim değişimi sonucu, ekolojik özelliklere uygun belli bir yere çekilerek yaşamını sürdürür.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi endemik bir türdür?

 
 
 
 
Soru 19.

Türkiye’de tür çeşitliliğini,
I. coğrafik durum,
II. farklı iklim tipleri,
III. yükselti farklılıkları
verilen faktörlerden hangileri etkiler?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıadakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x