2018-2019 1. Dönem AÖL Biyoloji 7 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Biyoloji 7 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Nükleik asitler ile ilgili,

I. Yapı birimi olan nükleotitler, taşıdıkları organik baz ve beş karbon- lu şeker çeşidine göre isimlendirilir.
II. Tüm çeşitleri ökaryot yapılı hücrelerde sitoplazmada bulunur.
III. DNA iki polinükleotit zincirinden meydana gelirken, RNA tek poli-nükleotit zincirinden oluşur.

yargılardan hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 2.

DNA’da adenin deoksiribonükleotidi (A) ile timin deoksiribonükleotidi (T) arasında ikili, guanin deoksiribonükleotidi (G) ile sitozin deoksiribonükleotidi (C) arasında üçlü zayıf hidrojen bağı kurularak DNA nın iki zinciri birbirine bağlanır.

Verilen bilgiye göre DNA’daki toplam hidrojen bağı sayısı,

I. 2A + 3G,
II. Toplam nükleotit sayısı + C sayısı
III. Toplam nükleotit sayısı + T sayısı

verilen formüllerden hangileri ile bulunabilir?

 
 
 
 
Soru 3.

“AAT TCG GCA” dizilimine sahip DNA ipliğinin karşı ipliğinin nükleotit dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıda bazı mRNA kodonları ve bu kodonların şifrelediği amino asitler verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılarından hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 6.

Poliribozom ya da polizomlar, bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan yapılardır.

Polizomlar ile aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin kısa sürede ve çok sayıda üretimi gerçekleştirilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıda bakterilerden gen klonlamasının bazı aşamaları verilmiştir.

I. Bakteri plazmiti ve istenilen geni taşıyan DNA’nın izole edilmesi
II. Elde edilen rekombinant DNA’nın bakteriye aktarılması
III. Plazmit ve istenilen geni taşıyan DNA’nın restriksiyon enzimiyle kesilmesi
IV. Kesilen genin DNA ligaz ile plaz- mite yapıştırılması

Verilen aşamaların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Kök hücreler; yenilenme gücü yüksek olan, vücut içinde ve uygun koşullar sağlanırsa laboratuvar ortamında sürekli bölünebilen ve birçok hücre tipine dönüşebilen farklılaşmamış hücrelerdir.

Buna göre aşağıda verilen hücrelerden hangisi çok özelleştiği ve bölünme yeteneğini kaybettiği için kök hücre olamaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Genetik mühendisliği çalışmaları ile bir canlının genomundaki tüm genlerin yerlerini belirlemek ve haritalarını çıkarmak için yapılan çalışmalara Genom Projesi denir.

İnsan Genom Projesi ile;

I. bazı hastalıklar erken teşhis edilerek önlenmesi,
II. kişiye özel ilaç üretimi ile ilaçların olası yan etkilerinin azaltılması ve ilaçla tedavinin başarı şansının artırılması,
III. üstün özellikleri bir arada taşıyan insan ırkı elde edilmesi

belirtilen durumların hangilerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Bilimdeki hızlı değişimlerin ahlaki değerlere uygun olması gerektiği düşüncesinden doğmuş olan, biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı konuları inceleyen disiplin aşağı- dakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda bir hücredeki ATP döngüsü şematize edilmiştir.

“X” ile gösterilen tepkimeler ekzergonik olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi “X” yerine yazılabilecek metabolik bir olay değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Canlılarda gerçekleşen bazı fotosentez tepkimeleri aşağıda verilmiştir.

Buna göre,

I. Tüm fotosentez tepkimelerinde su hem tüketilir, hem de üretilir.
II. Fotosentez tepkimeleri sonucunda oksijen gazının açığa çıkabilmesi için su kullanılmalıdır.
III. Fotosentez tepkimelerinde kullanılan karbon kaynağı aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 13.

Engelmann’ın, ipliksi alg kullanarak yaptığı deneyde algin farklı kısımlarının farklı dalga boyunda ışığa maruz kalmasını sağlayarak oksijenli solunum yapan bakterilerin daha çok nerede kümeleştiğini gösteren şekil aşağıda verilmiştir.

Buna göre Engelmann yaptığı bu deneyde neyi araştırmaktadır?

 
 
 
 
Soru 14.

Fotosentez reaksiyonları sırasında gerçekleşen,

I. glikoz sentezlenmesi,
II. oksijen üretilmesi,
III. ATP nin hem üretilip hem de tüketilmesi

olaylarından hangileri oksijenli solunum da gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıda fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları şematize edilmiştir.

Buna göre L ve M ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
L       M

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıda fotosentez hızının karbondioksit yoğunluğuna bağlı değişimi grafiklenmiştir.

Grafikten,

I. Fotosentetik canlıların yaşadığı ortamdaki CO2 yoğunluğu belirli bir seviyeye kadar arttığında fotosentez hızı da artar.
II. Ortamda CO2 tutucularının bulunması, fotosentez hızını düşürür.
III. CO2 fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde kullanılan inorganik bir maddedir.

yorumlarından hangileri çıkarılabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Etil alkol ve laktik asit fermantasyonun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıda kemosentez olayı şematize edilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Oksijenli solunum sırasında,

– 6 karbonlu glikozun çeşitli enzimlerin kontrolünde 3 karbonlu pirüvata dönüştüğü,
– 2 ATP harcanıp, 4 ATP’nin üretildiği,
– NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) moleküllerinin organik moleküllerden hidrojen alarak NADH oluşturduğu

evre aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıda oksijenli solunumun Krebs döngüsü şematize edilmiştir.

Şemaya göre Krebs döngüsünde aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarında bir artış gözlenmez?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x