2018-2019 1. Dönem AÖL Biyoloji 8 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Biyoloji 8 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıda verilen yapılardan hangisi bitkinin sürgün sisteminde yer almaz?

 

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıda bazı parankima çeşitlerine ait özellikler verilmiştir.
*Karbondioksit özümlemesi yaparak organik besin üretir.
*İletim demetleri ile bitkinin diğer dokuları arasında gerçekleşen su ve besin alışverişine aracılık eder.
*Çoğu bataklık ve su bitkilerinin kök ve gövdelerinde hava depo ederek gaz alışverişine yardımcı olur.
Buna göre aşağıdaki parankima çeşitleri ile özellikler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerine ait hücrelerden hangisi sadece enerji harcanmadan gerçekleşen madde taşınım olaylarını gerçekleştirebilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıda verilen örtü dokudan farklılaşmış yapılardan hangisi peridem (mantar doku) kökenlidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıda verilen bitki köküne ait yapılardan hangisi topraktan su ve suda çözünmüş minerallerin alınmasını sağlar?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Kekik
II. Adaçayı
III. Fesleğen
Türkiye florasında bulunan yukarıdaki bitkilerden hangileri ilaç ya da baharat yapımında kullanılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıda oksin yoğunluğuna bağlı kök, gövde ve tomurcuk büyümesi grafiklenmiştir.

Grafiğe göre;
I.Oksin derişiminin artmasına bağlı olarak büyümesi olumsuz etkilenen ilk yapı köktür.
II.Oksin miktarının artışı belli bir değere kadar bitkisel yapılardaki büyümeleri olumlu etkiler.
III.Verilen şemaya göre oksin miktarındaki artışa bağlı olarak gövde ve kök büyümesi sınırsızdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda bitkisel hareketleri gözlemlemek için hazırlanan bir deney düzeneği verilmiştir.

Diğer tüm yönelim faktörlerinin dikkate alınmadığı bir durumda bitki kök ve gövdesinin ışığa yönelimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bitkilerde su ve suda çözünmüş minerallerin kökten yapraklara kadar taşınmasında;
I.kök basıncı,
II.kılcallık,
III.kohezyon
faktörlerinden hangileri etkilidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda çiçekli bir bitkide polen oluşumu şematize edilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Bir çiçekli bitkinin üremesi sırasında aşağıdaki yapılardan hangisi döllenme olayından sonra oluşur?

 
 
 
 
Soru 12.

Bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyveye basit meyve denir.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi basit meyvedir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıda verilen çevresel faktörler den hangisi tohumların çimlenmesi için gerekli değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Kalıtsal olmayan varyasyonlarla ilgili,
I.Genlerde bir değişiklik olmazken genlerin işleyişinde bir değişme olur.
II.Gerçekleştiği bireyi etkiler ve yavrulara aktarılır.
III.Ortamın sıcaklığı, ışık miktarı, beslenme, kimyasal maddeler ve mekanik etkiler sebep olabilmektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

Aynı türe ait bireyler içerisinde gözlemlenebilen kalıtsal çeşitlilikler kalıtsal varyasyonu oluşturur.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal varyasyonlara sebep olmaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal olmayan varyasyon çeşididir?

 
 
 
 
Soru 17.

Belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğer bireylere göre yaşama ve üreme olasılıklarının daha yüksek olması durumuna doğal seçilim adı verilir.
Buna göre doğal seçilim yoluyla meydana gelen değişim süreci aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

 
 
 
 
Soru 18.

Tarımda yapay seçilimle;
I.Antep fıstığı,
II.Brüksel lahanası,
III.brokoli
verilen bitkilerden hangileri elde edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

Doğal seçilimle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x