2018-2019 1. Dönem AÖL Coğrafya 5 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Coğrafya 5 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdaki canlılardan hangisi hem su ve hem de kara ekosistemlerinde yaşayabilmektedir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. Sanayileşme
II. Ağaçlandırma
III. Milli parkların oluşturulması
IV. Kentleşmenin hızlanması

Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çeşitliliğin üzerinde baskı kurarak olumsuz etkiler yaratır?

 
 
 
 
Soru 3.

Sıcaklık, nem, basınç ve hava hareketleri canlıların yeryüzüne dağılışını belirleyen etkenlerdendir.

Yukarıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen hangi fiziki faktörden söz edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 4.

Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Yeşil bitkilerin karbondioksit, su ve güneşten aldıkları ışığın yardı- mı ile besin ve oksijen üretmesine ne denir?

 
 
 
 
Soru 6.

Ülkelerin birbirlerinden farklı nüfus politikaları geliştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Türkiye’de yapılan nüfus projeksiyonlarında artış hızının günümüzdeki gibi düşmeye devam etmesi durumunda ülke nüfus artışının 2050’ler de duracağı devam eden yıllarda da azalacağı öngörülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 8.

İlk yerleşim yerlerinin seçiminde insanlar aşağıdakilerden hangisini en az dikkate almıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Küresel fonksiyonlu şehirlerde üretilen mallar, verilen hizmetler, yapılan işler, alınan kararlar, sağlık, bilim, sanat, bankacılık, borsa, ticaret, teknolojik alandaki tüm gelişmeler dünya çapında etki alanına sahiptir. Küresel etkiye sahip büyük şehirler genellikle orta kuşakta yer alır.

Metinde küresel boyuttaki şehirlerin hangi özelliği üzerinde daha çok durulmuştur?

 
 
 
 
Soru 10.

Şehirlerin etki alanına göre yapılan aşağıdaki sınıflamaların hangisi doğrudur?

Afyon ——Bakü——Londra

 
 
 
 
Soru 11.

• Sürekli köy altı yerleşmedir
• Köyün uzağında birkaç evden oluşur.
• Tarım ve hayvancılık yapılır.
• Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.
• Temel yapı malzemesi taştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen kırsal yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Dünya üzerinde herhangi bir yerin denizlere, önemli su ve ticaret yollarına göre konumu, yer şekilleri, önemli üretim, tüketim ve sermaye merkezlerine yakınlığı yani coğrafi konumu, üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini olumlu ya da olumsuz olarak etkiler.

Buna göre haritada numaralanmış alanların hangisi konumu nedeniyle daha uygun şartlara sahiptir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıda verilen sanayi tesislerinden hangisinin deprem kuşağı üzerine inşa edilmesi olası bir depremde diğerlerinden daha büyük çevre sorunlarına sebep olur?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi belli koşullarda yenilenebilen dolayısıyla tükenmeyen doğal kaynaktır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen bunları halkının refah seviyesinin artması için kullanamamaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmemiş yörelerinde yatırımları özendirmek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için alınan teşvik uygulamalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Türkiye’de yağışın yetersiz ve sulama koşullarının elverişsiz olduğu yörelerdeki tarım arazilerinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 18.

Türkiye pamuk üretiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin payı daha yüksektir?

 
 
 
 
Soru 19.

Ülkemizin maden çeşitliliği bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığı halde maden gelirleri bakımından düşük seviyede olmasında,

I. Madeni işlemede yüksek teknoloji kullanımı
II. Maden yatakların dağınık halde olması
III. Çalışan sayısının düşük olması
IV. Maden yataklarının düşük rezervli olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 20.

Ülkemizin rezerv bakımından zengin olduğu; daha çok Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir, Tokat ve İzmir çevresinde çıkarılan ve inşaatlarda yoğun şekilde kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x