2018-2019 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Demokrası ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan“Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Temiz bir çevrede yaşama hakkı ; kişilere çevreyi kirletmeme ödevi, yerel yönetimlereyse temiz bir çevre için gerekenleri yapma sorumluluğu yükler.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki temel haklardan hangisi vatandaşların oy kullanarak seçimlerde tercihlerini bildirmelerini ve aday olarak ülke yönetimine katılmalarını sağlar?

 
 
 
 
Soru 4.

Sağlık hakkı, herkesin yaşamasını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için devletten gerekli çalışmaları yapmasını isteme hakkıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin, sağlık hakkının gerçekleşmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Devlet, hukukun üstünlüğüne dayalı sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olmalıdır.Ülke içinde kendisine rakip bir gücün bulunmaması,uluslararası alanda da diğer devletlerle eşit iradeye sahip olması gerekir.
Bu parçada bir devletin var olabilmesi için gerekli olan hangi koşuldan söz edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

…………,vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu devlet sistemidir.
Verilen ifadede noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde doğru bir bilgi elde etmiş oluruz?

 
 
 
 
Soru 7.

I. Toplumu oluşturan bireyler arasında gelir adaleti sağlanması
II. Çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açılmasını desteklemesi
III. Kişilerin yoksulluğa düşmeden hayatlarını devam ettirebilmeleri için sosyal kurumlar kurması
Verilenlerden hangileri sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 8.

Kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen en yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirlenen ve ırk,cinsiyet,sınıf,mezhep ayrımı olmaksızın herkesin sahip olduğu insan hakları kullanması yönündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin temel görevidir”
Verilen ifade demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 10.

. Seçimler için aday gösterirler ve ülkeyi yönetecek lider kadroları yetiştirirler
. Halk ve iktidar arasında aracılık yaparlar
. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetirler
Verilen işlevleri yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşadakilerden hangisi Osmanlı Devletin’de demokrasi ve insan haklarının gelişmesine katkısı olan olaylardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

İnsan hakları yalnızca yasal düzenlemeler yoluyla gerçekleşemez. İnsan hakları ancak insanların bunları bilmesi ve onları kullanma ve koruma bilincine varması sonucu gerçekleştirebilir.İnsan hakları bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar öğretilirse bilinir ve saygı gösterilir.
Bu parçada insan haklarının gerçekleşmesinde aşağıdakilerin hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin demokrasi bilincini kazanmasında etkili olan davranışlar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Birleşmiş Milletler Örgütü, 1945 yılında dünyada barışın sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinin katılımına açık olarak kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Ülkeler arasında doğacak çatışmaların önlenebilmesi için faaliyet gösteren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı organ aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Uluslararası sivil toplum örgütleri;
I. cehaletin önlenmesi
II. ırk ayrımcılığını önlenmesi
III. savaşların ortadan kaldırılması
konularından hangilerinde faaliyet gösterir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki insanlar şişmanlıktan şikayet ederken, bazı bölgelerde yaşayan insanlar açlıktan ölmekte ya da yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu sağlıklarını kaybetmektedir.
Bu parça insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Atatürk ilkelerinden Devletçilik aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 
 
 
 
Soru 19.

“Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması tam ve kat’i manasıyla milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır.Bundan ötürü hürriyetinde, eşitliğin de ,adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir.”
Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Atatürk inkılabının düşünsel temelinde aydınlanma kavramı bulunmaktadır.Aydınlanma insanın kendi aklını kullanabilmesi olarak tanımlanır.
Buna göre Atatürk inkılabının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x