2018-2019 1. Dönem AÖL Din Kültürü 6 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Din Kültürü 6 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?”
(Kıyâme suresi, 36. ayet)
“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız.”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayetlerin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Tanrı, vardır ancak yaratması dışında hiçbir sıfata sahip değildir.
• Tanrı, yarattığı andan itibaren insanlara kendisi ve amacı hakkında hiçbir bilgi vermemiştir.
Bu düşünce aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 3.

Var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu, maddeden bağımsız fizik ötesi bir alanın bulunmadığını iddia eder. Başta Tanrı inancı olmak üzere yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî inançları kabul etmez. Maddî âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşüdür.
Bu görüşü benimseyen kişi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Nihilizm ile ateizmin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Kıyametten önce barış ve selametin hüküm süreceğine veya kıyametin kopuşu sırasında kendilerinin kurtarılacağına inanan topluluklara denir.
Tanımlanan bu dinî topluluklar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Allah’ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler, böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapageldikleri ne kötü!” (Tevbe suresi, 9. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi dinî duygu ve değerlerin kötüye kullanılmasının en son örneklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

İslamofobi; İslam karşıtlığı, İslam’dan ve Müslümanlardan gerekçesiz korkulması demektir.
Aşağıdakilerden hangisi islamofobinin nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudileri ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Yahudiler dinlerinin başlangıcını hangi peygambere dayandırırlar?

 
 
 
 
Soru 12.

Yahudi isminin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya gönderilen On Emir’den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin kutsal mekânlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 15.

• Dünya üzerindeki Yahudilerin çoğunluğunu oluştururlar.
• Hz. Davud soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.
• Tevrat’ın Hz. Musa’ya geldiği şekliyle aslını koruduğuna inanırlar.
Hakkında bilgi verilen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Hristiyanlık için kullanılan diğer bir isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olarak seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri ve öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiden her birine- – – – denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan meydana gelen ve Hristiyan tanrı düşüncesindeki üçlemeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Hristiyanlıkta pazar gününün kutsal kabul edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Hristiyan inancına göre her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir ve çocuğun günahlarından temizlenmesi için bu ayinin yapılması zorunludur. Vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılan bu ayin, diğer ayinlerin de kabulünün temel şartıdır.
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x