2018-2019 1. Dönem AÖL Din Kültürü 7 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Din Kültürü 7 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

İslam medeniyetinde bilimsel süreci başlatan ilmi çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır. Sünnetin de ilmi , bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etmesi, Müslümanların başta dini ilimler olmak üzere faydalı olan her türlü bilgiye yönelmelerine vesile olmuştur.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 2.

İslam dünyası, aşağıdaki ilimlerden hangisini tercüme faaliyetleri ile tanımıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

. Bağdat’ta Emevi Halifesi Me’mun tarafından kurulmuştur.
. İlk zamanlar kütüphane, akademi ve tercüme bürosu görevini yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

. Aritmetik
. Geometri
. Hendese
. Optik ve ışık
Farabi, ilimleri tasnif ederken yukarıda verilenleri hangi sınıf içerisinde değerlendirmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

. Kur’an-ı Kerim okuma ilmi uzmanlık derecesinde öğretilirdi.
. Kıraat eğitimi yapılan ve hafız yetiştirilen bölümdür.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

İslam coğrafyasında kurulan aşağıdaki medreselerden hangisi kendisinden sonrakilere örneklik teşkil etmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Osmanlılar zamanında “daru’s-sıhha, bimarhane ve tımarhane” kavramları aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmalarıyla bilinen müfessirlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

. Belhi
. Piri Reis
. Seydi Ali Reis
Bu alimler İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisi alanında yaptıkları çalışmalarıyla bilinir?

 
 
 
 
Soru 10.

Türklerin Müslümanlar ile ilk tanışmaları aşağıdaki bölgelerden hangisinde başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerin hangisinden sonra İslam, Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

. Oniki imam inanmak inanç konuları arasında yer alır.
. On iki imamın söz ve fiilleri de sünnet olarak kabul edilir.
. Günümüzde İran,Irak,Suriye ve Lübnan’da yaygındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

“Kitabu’t Tevhid ve Te’vilat’ül-Kur’an” adlı eserler aşağıdaki mezhep imamlarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 14.

. Belhi ve Rumi lakaplarıyla da bilinir.
. Divan-ı Kebir,Mesnevi,Fihi Mafih gibi eserleri vardır.
. Anadolu’nun İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerdendir.
Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Züht,fakr ve halvet” kavramları aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur.

 
 
 
 
Soru 16.

Samimiyet,içtenlik,tutum ve davranışlarında sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sözün öze uymasıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin “Tarikat Dönemi” şahsiyetlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makallat’ını oluşturan dört kapıdan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

İslam bilim tarihinde öncelikle dinin iki kaynağı olan Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanmasına odaklanmış ilmi faaliyetin oluştuğu görülmektedir.
Buna göre İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisine öncelik verildiği söylenir?

 
 
 
 
Soru 20.

Allah sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kainatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,29. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x