2018-2019 1. Dönem AÖL Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

  • 1.520 kez görüntülendi.
Soru 1.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an’ı Kerim’de din anlamında kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

“Din Tanrı’ya imandır.” tanımını aşağıdaki disiplinlerden hangisi yapmaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Mukayeseli dinler tarihi çalışmalarının ilki kabul edilen el-Milel ve’n-Nihal adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki dinlerden hangisinin inananlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki dinlerden hangisi Hindistan’da ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

İslam tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Dört halife dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Benî Ahmer Emirliği’nin kurulduğu dönem ve yer aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

• Kur’anda iman esaslarından biri olarak açıkça bildirilmemesine rağmen birçok ayette değinilen bir konudur.
• İslam âlimleri Cibril hadisinden hareketle bu konunun da imanın şartlarından olduğunu kabul etmişlerdir.

Hakkında bilgi verilen inanç esası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ahlakla doğrudan ilişkilendirilebilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Hac, imkânı olan Müslümanların zilhicce ayının 8, 9 ve 10. günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve diğer kutsal mekânları dini maksatla ziyaret etmesidir.

Buna göre hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da ismi geçen dinî gruplardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisi Ehl-i kitabın Kur’an-ı Kerim’de kınandığı konulardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Yahudi tarihinde Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya kadar olan döneme ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yahudilikte I. Mabet Dönemi’ni aşağıdakilerden hangisi sona erdirmiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Gentile Hristiyanlığı” olarak isimlendirilen akımı aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Martin Luther’in öncülüğünde ortaya çıkmış olan Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hristiyanlıkta dine giriş ve aslî günahtan kurtuluş için uygulanan törene ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 19.

İslam ilk kez hangi dönemde Arabistan dışında yayılmaya başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

“Kitab-ı Mukaddes” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x