2018-2019 1. Dönem AÖL Dinler Tarihi 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Dinler Tarihi 2 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkışında Hinduizm’in kaynaklık ettiği söylenemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi kendi dinleri için “Sanatana Dharma” kavramını kullanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Tenasüh öğretisi İslam’ın hangi inancı ile çelişmektedir?

 
 
 
 
Soru 4.

Hinduizm’de kadının yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

“Budda” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki inanç esaslarından hangisi Budizm’de bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Budizm’i, krallığının resmî dini ilan etmiş, dünyanın çeşitli bölgelerine misyonerler göndermiş ve böylece Budizm’in evrensel bir din kimliğini almasında ciddi rol oynamıştır.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Beş Hırsız” ve “Beş Silah” adı verilen ahlaki esaslar aşağıdaki dinler- den hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

Sihizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Yin ve Yang iki zıt ilkeyi temsil eder. Buna görecelilik ilkesi de denir. Bu ilkeye göre iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, karanlık-aydınlık gibi birbirine zıt gibi görünen şeyler gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır.
Bu ilke aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 11.

Mecusilikte “Saoşyant” kavramıyla aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 12.

• Eçmiyazin’de kurulan kiliseyi merkez olarak kabul eder.
• Kadıköy Konsili’ni tanımaz.
• Milli bir kilisedir.
Hakkında bilgi verilen dinî grup aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki illerden hangisi Süryani Kilisesi’ne merkezlik yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Türk Ortodoks Kilisesi’nin kurulmasına aşağıdaki olaylardan hangisi sebep olmuştur?

 
 
 
 
Soru 15.

Melek Tavus inancı aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Kan alma ve vermeyi Tanrı’nın yasalarına aykırı görürler.
II. İspanya’da soykırıma uğramaları sonucu Anadolu’ya gelmişlerdir.
III. Kitabü’l- Akdes’i kutsal kitap olarak kabul ederler.
IV. Millî değerleri kabul etmeyip kendilerini dünya vatandaşı olarak görürler.
Bu bilgilerden hangileri Yahova Şahitlerine aittir?

 
 
 
 
Soru 17.

19 sayısını kutsal kabul eden dinî oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi misyonerlik ile ilgili kullanılan kavramlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Günümüz Hristiyanlığındaki misyonerliğin metot ve uygulamalarının kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Birbirlerinden farklı dinî inanç ve anlayışlar sentezlenerek çağın insanını etkileyecek şekilde sunulur.
Bu özellik aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x