2018-2019 1. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Karl Jaspers’in “Nerede bir insan varsa orada felsefe vardır” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 2.

İnsanın bir nesneye yönelerek nesne hakkında ortaya ürün çıkarmasına bilgi denir.

Verilen bilgi tanımında insana karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Felsefe yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Philosophia, philia (sevgi ) ve sophia (hikmet, bilgelik) kelimelerinin birleşimden meydana gelen bir sözcüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin dilimizdeki karşılığıdır.

 
 
 
 
Soru 4.

İslam filozofu El-Kindi, “Felsefe insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.”
Alman filozofu İmmanuel Kant “Felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimdir.”
El-kindi ve İmmanuel Kant’ın felsefe tanımlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir.

 
 
 
 
Soru 5.

Var olan herşeyle ilgili tam, eksiksiz bilgilere sahip olmaktan çok sürekli hakikatı arama yolunda olan ve bilgeliğin peşinden koşan kişidir.
Verilen ifadede sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Felsefenin akla ve mantığa dayanarak açıklamalarda bulunması aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

İlk çağdaki filozoflar aynı zamanda dönemin bilim insanlarıdır. Onların doğayı anlama arzusu felsefe ve bilimin doğmasına neden olmuştur.
Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 8.

İnsan parçası olduğu dünyaya karşı şaşkınlık duyar. Bu duygu insanda bilme isteği doğurur ve onu soru sormaya iter.
Felsefenin de başlangıcını oluşturan bu his aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 9.

1. Merak etme
2. Şüphe duyma
3. Ezberci bakış
Yukarıdakilerden hangileri felsefe yapmak için gerekli yetilerdir?

 
 
 
 
Soru 10.

Felsefe var olan her şeyin nedenini merak eden ve bunları anlama ihtiyacı duyan insan aklının her tür bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirme çabasıyla M.Ö 6 yy.’de doğmuştur. Felsefi düşüncenin sorgulama, şüphe etme, evrensel, rasyonel, birikimli ve refleksif olma gibi temel nitelikleri vardır.
Verilen metinden hareketle felsefi düşünceyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Felsefedeki “Nedir?” kavramların anlamını sorar. Bu “Nedir”de şaşmayla karışık bir araştırma dileği açığa çıkar. Her felsefe sorusunda amaç bir kavramın yada kavram öbeğinin açıklanmasıdır. Bir felsefe sorusu “Nedir?” katkısız bir felsefe sorusudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

John Locke’un görüş ve düşünceleri Amerikan anayasası ve insan hakları bildirgesinin hazırlanmasında etkili olmuştur.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 14.

. Bir görüşü desteklemek, doğrulamak veya güçlendirmek için öne sürülen, önerme veya önermelerdir.
. Doğru veya yanlış olabilen cümlelere denir.
. Zihnin bir veya birkaç önermeye dayanarak sonuç çıkarmasıdır.
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 
 
 
 
Soru 15.

Mantıklı bir bütünün parçaları arasında karşılıklı bağlantının veya uyumun olması düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesi felsefi akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koyar?

 
 
 
 
Soru 16.

Platon’un “konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.” ifadesi düşünmeyle aşağıdaki alanlardan hangisinin ilişkisine dikkat çekmektedir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besinler yerine sebze ve protein ağırlıklı besinler tüketerek sağlığım için iyi olanı yapıyorum. Bu besinlerle beslenmek metabolizmamızı düzenler. Tanıdığım tüm sağlıklı insanlar böyle besleniyor. Doktorlar da bu şekilde beslenmenin sağlıklı olduğunu belirtiyor.”
Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi şeker ve karbonhidrat tüketmeyen birini destekleyen önermeler arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Kavramlar, nesnelerin ortak özelliklerini bir ad altında toplayan genel tasarımlardır. Buna göre;
1. Kuş
2. Ağaç
3. İnsan
örneklerinden hangileri kavramdır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruyla ilgili doğru bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi kavramları yanlış kullanmanın sonucudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x