2018-2019 1. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

“An oluyor bir garip duyguya varıyorum
Ben bu sefil dünyada acep ne arıyorum”
Verilen dizelerde Necip Fazıl, aşağıdaki felsefi alanların hangisinde sorgulama yapıyor olabilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problemler olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir problemdir?

 
 
 
 
Soru 3.

Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıklamalar yapan bir felsefe alanıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin konusu olamaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi varlığın mahiyetinin maddesel olduğunu savunmaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

“Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’nda Feride idealist bir öğretmendir. Gerçekte Feride yok. Öyleyse bu var olanlar ya gerçek olur veyahut sanal. Bu sanal olanları yani bütün hikâye ve roman kahramanları, mitolojileri insan reelden uydurmuştur.”
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Jean Paul Sartre’a göre “kendinde varlık” maddi dünyadaki her şeydir; beden de dâhil olmak üzere bilinç dışında kalan her şeydir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendinde varlık örneği değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

• Bilgilerimizin kaynağı deneydir.
• Bilgi fayda sağlıyorsa doğrudur.
• Doğru bilgiye olgular aracılığıyla ulaşılır.
Verilen ifadeler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 
 
 
 
Soru 8.

Herhangi bir önerme olgulara uyuyorsa doğrudur. Örneğin Ahmet’in boyu 1.80 dediğimizde söylediğimizin doğru olması için aynı sonuca ölçüm sonucunda da ulaşmamız gerekir.
Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

I. Kuram
II. Sanat
III. Hipotez
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramlarındandır?

.

 
 
 
 
Soru 10.

Kimi filozoflara göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kimisine göreyse ödev duygusudur.
Verilen ifade aşağıdaki ahlak felsefesi sorularından hangisine cevap niteliğindedir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi gönül terbiyesine dikkat çeken, maddenin ve dünyanın geçiciliğini işleyen tasavvuf düşüncesinin doğup yayılmasını sağlayan Anadolu bilgeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 12.

Bu düşüncede Tanrı’nın varlığı inkâr edilmediği gibi yokluğu da inkâr edilmez ancak Tanrı ile ilgili bilgiye sahip olunamayacağından herhangi bir yargıda bulunmamanın doğru olduğu ileri sürülür.
Verilen ifade aşağıdaki görüşlerden hangisine uygundur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesi sorusu değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

• Bu otorite kaynağını gelenek ve yerleşik inançlardan alır.
• Geleneklerin hâkim olduğu, değişmeye kapalı ve gelişmenin çok yavaş olduğu durağan toplumlarda ve kurumlarda görülen bir otorite türüdür.
Verilen bilgiler aşağıdaki otorite türlerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin ele aldığı kavramlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Mehmet Akif Ersoy, “İstiklal Marşı yeniden yazılsın” diyenlere karşı “Onu ben bile bir daha yazamam” demiştir.
Mehmet Akif Ersoy’un bu ifadesi sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 17.

B. Croce’ye göre sanat, özgür bir etkinliktir. Sanatçı bu özgürlük alanını kullanarak, yaratıcı hayal gücüyle doğada olmayan mükemmelliği yaratmaya çalışır.
Buna göre B. Croce için sanatın temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

O hâlde karakter erdeminin orta olma olduğu ve ne şekilde orta olduğu: Biri aşırılık öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortası olduğu ve etkilenimlerde ve eylemlerde ortayı hedef edinmekle böyle olduğu yeterince belirtilmiş oldu. Bu nedenle erdemli olmak güç iştir.
Aristoteles’in verilen metninde aşağıdaki felsefi kavramların hangisi yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Alternatif açıklama biçimlerini geliştirme
II. Çözümleme ve sentez yeteneği kazanma
III. Bir metni eleştirebilme yetisini kazanma
Yukarıdakilerden hangileri felsefi metin okuma etkinliğiyle kazanılan yetiler arasındadır?

 
 
 
 
Soru 20.

Felsefe, herhangi bir konunun “istenildiği gibi” açıklaması değil, belirli sorunların, belirli konuların “temellendirilmiş” çözüm ve açıklamasıdır.
Verilen ifade felsefi denemenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x