2018-2019 1. Dönem AÖL Felsefe 4 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Felsefe 4 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

18-19. yüzyıl felsefesi, insanın aklı sayesinde tüm sorunlardan kurtulabileceği ve toplumsal olarak ebedi barışa ulaşabileceği düşüncesine sahiptir.
Buna göre 18-19. yüzyıl felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 2.

J. Locke , insan zihninin doğuştan boş bir levha gibi olduğunu söyler. Dış dünyanın duyu organları aracılığıyla deneyimlenmesi sayesinde bu boş levha bilgilerle dolar.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi J. Locke’un görüşleriyle çelişir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kant’a göre duyu verileri hamdır ve bu ham verileri işleyecek bir zihnin olması gerekir. İnsanın duyular aracılığıyla dışarıdan aldığı verileri aklın formlarında işlemesiyle bilgi oluşur.
Buna göre Kant, insanın bilgi edinmede ;
I. duyum,
II. akıl,
III. yarar
yetilerinden hangilerini kullandığını söylemiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Hukuk’un güvencesi için insanların kendi iradeleriyle doğal durumdan siyasi duruma geçmesi gerekir.Devlette bu şekilde toplumsal sözleşme ile oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Montesquieu, gözlem ve deney yöntemini topluma uygular. Toplumda yaşanan olayları tek tek inceler ve olaylardan genellemelere varır.
Bu parçadan hareketle Montesquieu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

‘Öyle bir davran ki davranışının ilkesi evrensel bir yasa olarak kabul edilsin’ diyen Kant, bir eylemin ahlaki olabilmesi için aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 
 
 
 
Soru 7.

Bentham’a göre acı karşısında hazzı, haz karşısında acıyı ölçüp tartan biri;faydayı hangisinde daha çok görürse ona yönelmelidir.Bu eylemini akılla bilinçli bir şekilde seçerek yapan insana erdemli olma niteliğini kazandırcağını söyler.
Buna göre Bentham için ahlakın temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in tinin kendisini tanıma süreci olarak belirlediği tez,antitez ve sentez aşamalarından oluşan üçlü oluşum yönteminin adıdır?

 
 
 
 
Soru 9.

18-19. yüzyılda bazı düşünürler felsefi eserlerinin yanı sıra olay örgüsü içeren edebi eserlerde yazmışlardır. Voltaire’nin “Candide” ve Rousseau’nun “Emile” romanları bunların en tanınmış örnekleridir.
Buna göre 18-19. yüzyıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Dönemi filozaflarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

18-19. yüzyıl filozaflarının bilginin doğasına yönelik sorgulamalar yapmış olmaları, dönemin felsefesinde öne çıkan aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Son yüzyıllık dönem, insanların yaşadığı büyük acıların ve hızlı değişimlerin olduğu yıllardır. Bu dönem, 1. ve 2. Dünya Savaşları ve devletlararası gerilimler gibi birçok olumsuz olayın yaşandığı çağdır.Günümüz felsefesi bu sorunlara çözüm bulmak için çalışmaktadır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bilimin ilerleyişiyle birçok alanda yeni çalışmalar yapılmış bu da bilimde uzmanlık fikrini ortaya çıkarmıştır. Bilimdeki bu gelişmeler filozofların, bilgi ve bilim üzerinde önemle durmalarına ve bilimi sorgulamalarına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilenlerin sonucudur?

 
 
 
 
Soru 14.

Bir insan , masanın özüne dair bilgi edinmek istiyorsa, masanın rengi,şekli ve daha önceden edindiği bilgileri paranteze alıp bir kenara koymalıdır. Ancak bu şekilde masanın özünün bilgisi elde edilir.
Buna göre paranteze alma yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

. Tek tanrılı dinlerde kutsal metinlerin yorumlanması veya peygamberin söz ve davranışlarının anlaşılması için ortaya çıkmış ve zamanla tüm metinlere uygulanır olmuştur.
. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıları anlamaya yönelik yorumlamayı içerir.
Verilen bilgiler 20. yüzyıl felsefesinin hangi temel sorunuyla ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 16.

İnsan önceden belirlenmiş bir özle bu dünyada bulunmaz. Özgür iradesine dayalı seçimleriyle özünü ve kendini oluşturmaktadır. İnsanın hayat karşısındaki özünü oluşturma gücü, özgürce seçim yapabilmesinden kaynaklıdır.
Bu parçada insanın özünü oluşturabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle mümkündür?

 
 
 
 
Soru 17.

Mantıkçı pozitivistlere göre metafizik önermeler anlamsızdır.Anlamı önermeler doğruluğu yada yanlışlığı ortaya konabilen yani doğrulanabilen önermelerdir. Doğrulanabilir önerme, olgusal olarak üzerinde deneye yapılabilen önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkan yoktur.
Mantıkçı pozitivizme göre bir önermenin anlamlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Varlığın temelinde maddeyi gören ve diyalektik yöntemi maddeye uygulayarak varlığın oluş sürecini doğadan başlatarak açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Macit Gökberk, toplumun çıkmaz girdiği zamanlarda felsefenin insanları aydınlatma görevi olduğunu belirtmiştir. Ona göre felsefe, hayatın içindedir ve gerçeğin bütününün anlaşılmasını sağlar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Türkiye’de yaşamış felsefeciler arasında yer almaz.

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x