2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 2 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Fizik biliminde cisim üzerinde iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin de uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekir.
Buna göre;
I. Öğrencinin sınıf kitaplığının alt rafından aldığı kitabı üst rafa yerleştirmesi
II. Sabit durarak kitap okuyan öğrenci
III. Düz bir yolda ağır bir sırt çantasıyla yürüyüş yapan öğrenci
ifadelerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Şekildeki cisme yere paralel F1=10 N, F2=30 N’luk kuvvetler etki edip 12 m yol aldırıyor.

Buna göre cisim üzerinde yapılan iş kaç J’dur?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

 
 
 
 
Soru 3.

Güç, birim zamanda yapılan iş mik- tarıdır.

Buna göre 200 s’de 600 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır?

 
 
 
 
Soru 4.

Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerji kinetik enerji olarak adlandırılır.
I. Hızla akan bir ırmak
II. Koşan bir kedi
III.Hareket halindeki tren
Buna göre hangilerinin kinetik enerjisi vardır?

 
 
 
 
Soru 5.

Şekildeki merdiven basamakları üze- rinde özdeş K, L, M cisimleri bulunmaktadır.

Buna göre K, L ve M cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin (PEK, PEL, PEM) nin büyüklük ilişkisi nedir?

 
 
 
 
Soru 6.

Enerji kaynakları ile kaynaklardan elektrik enerjisinin üretildiği tesisler veya santraller arasındaki eşleştirmeler aşağıda verilmiştir.
I. Güneş $ Güneş santralleri
II. Su $ Hidroelektrik santraller
III.Petrol $ Jeotermal tesisler
Buna göre eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 7.

Temiz enerji elde edilmesinde ve insanlığın Dünya üzerindeki yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilemez?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Sıcaklık bir enerjidir.
II. Sıcaklık termometre ile ölçülür.
III. Sıcaklık birimi kaloridir.
Sıcaklık ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 9.

Yüksek sıcaklıkların ölçümünde, endüstriyel alanlarda ve fırınlarda hangi tür termometreler kullanılır?

 
 
 
 
Soru 10.

Kelvin termometresinde okunan 283 K Celsius termometresinde kaç ºC okunur? (ºC=K-273)

 
 
 
 
Soru 11.

Tabloda K, L, M ve N katı maddeleri- ne ait öz ısı değerleri verilmiştir.

Buna göre K, L, M ve N katı maddelerinden aynı sıcaklıkta eşit miktarda kütle alındığında aynı sürede özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında hangisinin sıcaklık artışı diğerlerine göre daha yavaş olur?

 
 
 
 
Soru 12.

K, L ve M saf maddelerinin ısı sığa- sının madde miktarına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre K, L ve M maddelerinin öz ısılarının (cK, cL ve cM) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Öz ısı ile ilgili;
I. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir.
II. Öz ısı madde miktarına bağlı ola- rak değişmez.
III. Öz ısı maddenin hacmine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 14.

Doğada suyun katı, sıvı ve gaz olarak hâl değişimlerinin sürekli gerçekleşmesine su döngüsü adı verilir.
Buna göre;
I. Doğada bulunan su, enerjisi artınca buharlaşır.
II. Doğada bulunan su buharı uygun koşullar gerçekleştiğinde enerjisini kaybederek tekrar yeryüzüne yağmur, kar veya dolu olarak döner.
III. Doğada bulunan su deniz, göl veya toprak altına sızarak yer altı sularına karışır.
yargılarından hangileri su döngüsü ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 15.

1 gram suyun buz haline geçmek için dışarı vermesi gereken enerji 80 cal olduğuna göre 0,1 gram suyun buz haline geçmesi için dışarı vermesi gereken enerji kaç cal olabilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Isıl dengedeki maddelerin sıcaklıkları eşittir. Dış ortamdan izole edilmiş ve birbirine temas eden K, L ve M maddeleri ısıl dengededir.
Buna göre M maddesinin sıcaklığı 24 ºC olduğunda K ve L maddelerinin sırasıyla sıcaklıkları kaç ºC dir?

 
 
 
 
Soru 17.

Katı maddelerde;
I. Maddenin yüzey alanı
II. Maddenin kalınlığı
III. Maddenin cinsi
hangileri ısı iletim hızını etkileyen değişkenleridir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Şekildeki r yarıçaplı K ve L kürelerinin yükleri +15 q ve -7 q’dur

Küreler birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonra yeni yükleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x