2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 7 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 7 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Bir arabanın CD çaları 4 s’de 12 devir yapmaktadır.
Buna göre CD çaların periyodu kaç s’dir?

 
 
 
 
Soru 2.

Düzgün çembersel hareket yapan m kütleli bir cismin açısal hız (~) değeri bağıntısı ile bulunur.
Buna göre periyodu 3 s olan cismin düzgün çembersel hareket yaptığında açısal hızı kaç rad/s’dir?
(π=3 alınacak)

 
 
 
 
Soru 3.

Düzgün çembersel harekette m kütleli cisme etki eden merkezcil bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre merkezcil kuvvet,
I. cismin kütlesine,
II. cismin çizgisel hızına,
III. cismin çembersel yörüngesinin yarıçapına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 4.

Şekildeki araba r yarıçaplı viraja V süratiyle girmiştir.

Arabanın virajı savrulmadan güvenli dönebilmesi için süratinin maksimum değerini veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
(k: sürtünme kat sayısı, g: yerçekimi ivmesi)

 
 
 
 
Soru 5.

Bir ipin ucuna bağlı m kütleli cisim düşey düzlemde şekildeki gibi r yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

Buna göre cisim K, L, M ve N noktalarından geçerken ipteki gerilme kuvveti hangi noktada en büyük değeri alır?

 
 
 
 
Soru 6.

Şekildeki gibi dönerek öteleme hareketi yapan bir bisiklet tekerinin K, L ve M noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklüğü VK, VL ve VM’dir.

Buna göre VK, VL ve VM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 
 
 
 
Soru 7.

Eylemsizlik momenti, dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri direncin bir ölçüsüdür.
Buna göre eylemsizlik momenti,
I. Cismin kütlesine bağlıdır.
II. Cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığı- na bağlıdır.
III. Cismin geometrik şekline bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 8.

Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda m kütleli cisim düzgün çembersel hareket yaparken herhangi bir anda cismin konum vektörüyle momentum vektörünün çarpımına açısal momentum denir.
Buna göre açısal momentum,
I. Fiziksel bir niceliktir
II. Birimi sembolüyle gösterilir.
III. Vektörel bir büyüklüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 9.

Şekildeki dünya modelinde K noktası merkez olarak kabul ediliyor.

Buna göre K, L, M ve N noktalarından hangisinde dünyanın çekim ivmesi sıfırdır?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Sarkaçlı bir duvar saatinde sarkacın salınım hareketi
II. Gitar telinin bulunduğu eksene dik olarak çekilip bırakıldığı zamanki titreşim hareketi
III. Salıncakta sallanan bir çocuğun denge noktası etrafında yaptığı salınım hareketi
Yukarıda verilen hareket türlerinden hangileri sürtünme kuvvetleri ihmal edildiğinde basit harmonik harekete örnek verilebilir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir anda denge noktasına olan uzaklığına – – – -denir.
II. Basit harmonik hareket yapan cismin hareketinin bir tam salınım yapması için gereken süreye – – – -denir.
III. Birim zamanda yapılan titreşim sayısınadenir.
I, II ve III yargılarındaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılırsa doğru olur?

 
 
 
 
Soru 12.

O noktasından harekete başlayan cisim şekildeki KL arasında basit harmonik hareket yapmaktadır

Cismin periyodu 24 s olduğuna göre cismin 22. s de bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir?
(KO = OL noktaları arası eşit uzunluktadır.)

 
 
 
 
Soru 13.


M-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan şekildeki cismin genliği kaç metredir?
(MO = ON = 3m)

 
 
 
 
Soru 14.

Şekildeki cisim bir miktar çekilip bırakıldığında 0,3 saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır.

Buna göre cismin açısal hızının büyüklüğü kaç rad/s’dir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yay sarkacının periyodu,
I. yay sabitine,
II. cismin kütlesine,
III. yayın genliğine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 16.

Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda l uzunluğundaki basit sar- kaca basit harmonik hareket yaptırıl-
dığında periyodu T oluyor.
Aynı sarkacın boyu 4l olduğunda periyodu kaç T olur?

 
 
 
 
Soru 17.

Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda yay sabitleri 2k, 5k, 8k olan yaylar şekildeki gibi paralel bağlıdır.

Buna göre yayların eşdeğer yay sabiti kaç k’dır?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağının ürettiği su dalgaları iki engel arasından şekildeki gibi bükülerek geçmektedir.

Buna göre şekildeki kırınım deseninin oluşmasında,
I. engeller arası uzaklık,
II. dalga leğenindeki su derinliği,
III. dalgaların frekansı
niceliklerinden hangilerinin etkisi vardır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir radyo vericisi dalga boyu 300 m olan elektromanyetik dalgalar yaymaktadır.
Buna göre yayılan dalgaların frekansı kaç s-1 dir

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x