2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 8 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 8 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Atomu üzümlü keke benzeten atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bohr atom teorisine göre çekirdeğin çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların açısal momentumu ile ifade edilmektedir.
Buna göre 2. yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu kaç kadardır?

 
 
 
 
Soru 3.

Atomlar;
I. soğutmayla,
II. elektronlarla,
III. fotonlarla
hangileri ile uyarılamazlar?

 
 
 
 
Soru 4.

Civa atomuna ait enerji seviyeleri aşağıda verilmiştir.

Buna göre;
I. 6 eV enerjili foton,
II. 6 eV enerjili elektron,
III. 6,67 eV enerjili foton
hangileri ile civa atomu uyarılabilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Modern atom teorisiyle ilgili;
I. Bohr atom modelinin yetersizlikle- ri ortadan kaldırılmıştır.
II. Orbitaller elektronların bulunma ihti- malinin yüksek olduğu bölgelerdir.
III. Atomdaki elektronların dağılımı ve bulunabileceği enerji düzeyi kuantum sayısıyla ifade edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Alfa
II. Beta
III. Gama
Hangileri radyoaktif bozunuma örnektir?

 
 
 
 
Soru 7.

Atom çekirdeğinde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Ağır çekirdeklerin nötronla parçalanması
II. Hafif çekirdeklerin bir araya gelerek birleşmesi
III. Radyoaktif çekirdeklerin kendiliğinden a bozulması yapması
Bu olaylardan hangileri nükleer fisyon olarak adlandırılır?

 
 
 
 
Soru 8.

Michellson-Morley deneyi ile ilgili;
I. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispatlandı.
II. Işığın boşluktaki hızının her doğrultu ve yönde aynı değere sahipolduğu ortaya konuldu.
III. Işığın yayılması için hiçbir ortama gerek duymayan bir elektromanyetik dalga olduğu görüşü ağırlık kazandı.
sonuçlarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 9.

zdeş X, Y ve Z çubukları şekilde verilen hızlarla hareket ettiriliyor.

Durgun bir gözlemci tarafından çubukların ölçülen boyları Lx, Ly ve Lz arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

İkizler paradoksuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Bazı ışıma örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Güneşin ışıması
II. Kor halindeki kömürün ışıması
III. Yüksek sıcaklıktaki demirin ışıması
Bu ışımalardan hangileri siyah cisim ışımasına örnek olabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi fotonların özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Eşik enerjisi 3 eV bir metalin yüzeyine 9 eV enerjili fotonlar düşürülüyor.
Buna göre koparılan elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV olur?

 
 
 
 
Soru 14.

Compton olayında serbest elektrona gönderilen foton çarpıştırılıyor. Çarpışmadan sonra foton ve elektron şekildeki gibi saçılıyor.
Buna göre,
I. Gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisine eşittir.
II. Gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından büyüktür.
III. Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

Fizikteki bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Compton saçılması
II. Kırınım
III. Fotoelektrik olay
Bu olaylardan hangileri ışığın tanecik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

 
 
 
 
Soru 16.

Ses dalgalarının yansımasından yararlanılarak denizcilikte balık sürülerinin saptanması ve su derinliğinin ölçülmesini sağlayan cihazın adı nedir?

 
 
 
 
Soru 17.

Led teknolojisi,
I. ışıklı pano,
II. televizyon,
III. akıllı telefon
cihazlarından hangilerinde kullanılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 18.

Yarı iletken maddelerin özellikleri ile ilgili,
I. Normal haldeyken yalıtkandır, iletkenlikleri sıcaklıkla değişir.
II. N ve P olmak üzere iki türü vardır.
III. Kristal yapıya sahip değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi laser ışınlarının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Teknolojik bazı sistemler aşağıda verilmiştir.
I. Hesap makinası
II. Hava gözlem istasyonları
III. Bina içi ya da dışı aydınlatmaları
Bu sistemlerden hangilerinde güneş pili kullanılabilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x