2018-2019 1. Dönem AÖL Hz Muhammedin Hayatı 3 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Hz Muhammedin Hayatı 3 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Resul-i Ekrem ashabının yanına geldiğinde boş bulduğu yere otururdu. İnsanların kendisi için ayağa kalkmasını ve kendisine yer açmasını istemezdi. Zengin-fakir, küçük-büyük, hür-köle demez herkesin davetine icabet ederdi. Onların ikramlarını küçümsemez, yanlarında otururdu. Gereksiz konuşmazdı.
Bu metinde Hz. Peygamber’in sahip olduğu aşağıdaki ahlaki erdemlerden hangisi anlatılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 2.

İnsanların Hz. Âdem’den beri süre- gelen sözlerinden biri “Utanmazsan dilediğini yap!” sözüdür.
Hz. Peygamber bu hadisiyle insanları aşağıdakilerden hangisine davet etmektedir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Biz, sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneriz…”(Bakara suresi, 155. ayet)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ve Müslümanların sınandığı olaylar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 4.

“Benim misalimle sizin misaliniz, şu temsile benzer: Bir adam ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya çalışır. Ancak hayvanların çoğu ateşe atlarlar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe girmenize engel olmaya çalışıyorum ancak siz ateşe girmeye çalışıyorsunuz.”
Bu hadise göre Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 5.

Takva sahibi insanları ifade etmek için Kur’an-ı Kerim’de kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Olgun, akıllı ve ağırbaşlı olma, hüküm vermede aceleci olmama, haklı olduğu ve gücü yettiği hâlde öfke anında karşısındakini cezalandırmayıp onu bağışlama anlamlarına gelir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Yemen’e vali olarak gönderilen Muaz b. Cebel’in – Ey Allah’ın Resulü bana bir tavsiyeniz var mı? sorusuna Hz. Peygamber “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” buyurmuştur.
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın halifeliğinde gerçekleşen işlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın cömertliğine örnek oluşturmaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Dinden dönme hareketleri aşağıdaki olayların hangisi ile başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Kur’an’da zekât, hac ve namaz gibi ibadetler detay verilmeden bahsedilen emirlerdendir. Hz. Peygamber bu ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterip açıklamıştır. Aksi takdirde bunların nasıl yapılacağı bilinemezdi.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hz. Muhammed’in (sav) görevlerinden birisi de teşridir. Teşri, Kur’an’da hükmü bulunmayan meseleler hakkında Hz Peygamber’in hüküm koymasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun örneklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan, hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkaran ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim dalıdır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi tezkiye kelimesinin anlamlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ümmetini tezkiye etme metotlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Hz. Peygamber, dinin hükümlerini öğretmede çok dikkatli davranır ve çeşitli yöntemlerle insanların hataya düşmelerini önlerdi. Bazen sorulan soruya uygulamalı cevap verirdi. Bazen de örnek bir olayı anlatarak açıklardı. Hz. Peygamber ilim öğretirken insanları bıktırmazdı. Sahabenin öğrenmeye istekli olduğu zamanları gözetirdi. Kendisine yöneltilen sorulara eksiksiz cevap verir, dinleyenlere soru sorardı. Sahabeye iltifat ederek onları hayra teşvik ederdi. Bazen de latife yapar, dinleyenleri tebessüm ettirirdi.
Bu metinde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 18.

Hz. Peygamber, her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o güne kadar nazil olan kısmını Cebrail’e okumuştur. Bu okumasına arz denir. Hz. Peygamber’in vefat ettiği yıl bu arz iki defa olmuştur. Günümüze kadar bu hâdise Müslümanlar arasında her sene Ramazan ayında——-geleneği olarak devam etmiştir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Hz. Ebu Bekir’in asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Müşrikler, Mi’rac hadisesini duyduklarında yalanlamışlardır. Bu olayı Hz. Ebubekir’e anlattıklarında o, müşriklere: “Hz. Peygamber ne söylüyorsa doğrudur.” cevabını vermiştir.
Hz. Ebubekir’e bu tutumundan dolayı verilen lakap aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x