2018-2019 1. Dönem AÖL İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

“Umran” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. Diğer kültürler
II. Kur’an-ı Kerim
III. Akl-ı selim
IV. Örf ve âdetler

Bunlardan hangileri İslam medeniyetinin ana unsurları kabul edilir?

 
 
 
 
Soru 3.

İslam’ın getirdiği değişim, kendinden öncekini yok etmek üzerine kurulmamıştır. Önceki birikimin Kur’an ile sünnet ışığında yeniden yorumlanması, güncellenmesi ve batıl inançlardan arındırılması şeklinde gerçekleşmiştir. İslam medeniyeti, kültürel farklılıkları tevhit ilkesi doğrultusunda dengelemiş ve hiçbir toplumsal grubu ötekileştirmemiştir.

Bu metinden İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Müminin ferasetinden sakınınız zira o, Allah’ın nuruyla bakmaktadır.

Bu hadiste müminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ifade edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 5.

İslam kültür ve medeniyeti, insanı kula kul olmaktan kurtararak özgürleştirir. Yalnız Allah karşısında eğilerek O’na itaat etmek, kişiyi her türlü gücün baskısı ve boyunduruğu altına girmekten korur.

Bu metinde İslam kültür ve medeniyetinin esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 6.

Müslümanlar, hakikat, iyilik, doğruluk ve güzellik değerleri üzerine erdemli bir toplum meydana getirmekle vazifelidirler.

Bu bilgi İslam’ın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışını vurgulamaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

İslam’ın “işi hak edene verme” anlayışı aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördüğü sosyal düzenin amaçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 10.

İslam toplumu Kur’an-ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir?

 
 
 
 
Soru 11.

• Kutsal kitapları getiren meleğin sıfatının “Ruhu’l-emin” olması
• Peygamberlerin ortak sıfatlarından birinin “emanet” olması
• Mekke’nin “Beledü’l-emin” kılınması

Bu durum sorumluluk verilen ve değerli kılınan her varlığın öncelikle hangisi ile olan ilişkisine dikkat çekmektedir?

 
 
 
 
Soru 12.

Modern dünyada toplumsal dayanışma olarak nitelenen uzlaşı kültürü, asırlar öncesinde Medineliler ve Mekkeliler arasında tesis edilmiştir.

Altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 13.

Yardımlaşma ve dayanışma konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Kur’an’da çocuklara, kadınlara, yaşlılara, çevreye, insan haklarına, toplumsal barışa ve iş hayatına yönelik zararlı ve yıkıcı eğilimlerin etkisiz kılınmasını, fitne ve fesadın önlenmesini ihtiva eden çok sayıda hüküm bulunmaktadır.

Bu metinde İslam toplumunu yönlendiren ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Allah-insan ilişkisi ile doğrudan ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Özünde, insanlığa karşı şahsî ve vicdanî sorumluluk hissi, iyilik, şef- kat, yardımlaşma ve dayanışma duygusu vardır. Kur’an’daki, mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi Müslümanlara yönelik tavsiyelerin yanında, Hz. Peygamber’in sadaka ve sadaka-i cariye hadisleri bu kurumların yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.

Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ilk sit alanı uygulaması olarak kabul edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 18.

İslam kütüphaneciliğinin başlangıç devri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı ezberleyen kişiler için kullanılan kavramlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasındaki ilmî gelişmelerin olumsuz etkilenmesine sebep olan hadiselerden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x