2018-2019 1. Dönem AÖL Kimya 6 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Kimya 6 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Oda koşullarında gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde enerji açığa çıkar?

 
 
 
 
Soru 2.

Bir tepkimenin entalpi değişimi ile ilgili;

I. Tepkimedeki maddelerin fiziksel hâline bağlıdır.
II. Tepkime ortamının sıcaklığına bağlıdır.
III. Tepkimede katalizör kullanımına bağlı değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 3.

2XY2 → 2XY + Y2 tepkimesinin potansiyel enerji-tepkime koordinat grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre tepkimenin entalpi değişimi kaç kj’dur?

 
 
 
 
Soru 4.

Standart koşullarda bir bileşiğin, elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine standart oluşum entalpisi denir.

Buna göre, standart koşullarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinde kj olarak verilen entalpi değişimi standart oluşum entalpisi olarak ifade edilebilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gerekli olan enerjiye – – – – denir.

Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

C(k)+ 1/2 O2(g) → CO(g) ΔH°= -110

CO(g)+ 1/2 O2(g) → CO2(g) ΔH°= -283

Yukarıda standart tepkime entalpileri kj/mol olarak verilen tepkimeleri kullanılarak

C(k)+O2(g) → CO2(g)

tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj/mol bulunur?

 
 
 
 
Soru 7.

Çarpışma teorisine göre bir reaksiyonun gerçekleşebilmesi için tepkimeye giren maddelerin uygun geometri ve yeterli kinetik enerjiye sahip taneciklerinin çarpışmasına ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda verilen tepkimenin hızı öl- çülmek isteniyor.
H2(g)  +  CI2(g)  →   2HCI(g)
renkli     sarı-yeşil      renksiz

Tepkimenin hızı hangi özelliğin değişimi ile ölçülebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Belirli bir kimyasal tepkimede birim zamanda harcanan ya da oluşan madde miktarındaki değişikliğe ortalama tepkime hızı denir.
Tepkime başlangıcında çözeltideki derişimi 4 M olan bir maddenin, 10 saniye sonunda derişiminin 1 M kaldığı bilinmektedir.

Bu maddenin tepkimedeki ortalama harcanma hızı kaç M/s’dir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi homojen tepkimeye örnektir?

 
 
 
 
Soru 11.

Tek basamakta gerçekleşen, 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) tepkimesinin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hız = k[NO]2
B) Hız = k[O2]2
C) Hız = k[NO2]
D) Hız = k[NO]2[O2]

 
 
 
 
Soru 12.

Tek basamakta gerçekleşen; 2NOCI (g) → NO (g) + CI2 (g) tepkimesinde kullanılan NOCI gazının derişimi iki katına çıkarsa hız nasıl değişir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıda verilen potansiyel enerji- tepkime koordinatı grafiğinde,

tepkimenin aktivasyon enerjisinin a değerinden b değerine düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Sabit sıcaklıkta ve kapalı bir kapta gerçekleşen H2O(s) ↔ H2O tepkimesi ile ilgili;

I. Fiziksel denge tepkimesidir.
II. Heterojen denge tepkimesi oluş- muştur.
III. Tersinir tepkimedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

Kimyasal denge tepkimeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 16.

 
 
 
 
Soru 17.

Dengede olan bir tepkime ile ilgili;

I. sıcaklığını azaltmak,
II. katalizör eklemek,
III. denge sabiti eşitliğinde bulunan maddenin derişimini artırmak

değişimlerinden hangileri yapılırsa denge hali bozulabilir?

 
 
 
 
Soru 18.

0,1 M HCI çözeltisinin 25°C’taki pH değeri aşağıdakilerden hangisidir? (pH =- log[H+])

 
 
 
 
Soru 19.

 
 
 
 
Soru 20.

25°C’ta asitlik sabiti 1 x 10-5 olan monoprotik sirke asidinin 0,1 M’lık sulu çözeltisinin[H+] değeri kaçtır? ([H+] = (Ka Ca)1/2)

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x