2018-2019 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) yazarlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Abdi Ağa, beş köyün sahibidir. Köy halkına zulüm etmektedir. Baskıyı, haksızlığı, zulmü içine sindiremeyen İnce Memed başka bir köye kaçar. Abdi Ağa bunu duyunca İnce Memed’i geri getirtir. Kendisine ve anasına dayanılmaz zulümler, baskılar uygular. Mevsim boyunca yetiştirdikleri ürünlerin dörtte üçünü, ağalık hakkı diye alır. Anne oğul aç kalırlar. On sekizine giren İnce Memed ile Hatçe birbirlerini severler. Arkadaşlarıyla şehre inen İnce Memed orada ağasız yaşanabildiğini görür. Bu arada Hatçe’yi Abdi Ağa’nın kel yeğeni ile nişanlarlar. Bunu duyan İnce Memed Hatçe’yi kaçırır. Abdi Ağa bu durumu onur meselesi yapıp İnce Memed’in peşine adamlarıyla gider.
Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi köy romanı yazmamıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerin yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

İkinci Dünya Savaşı Dönemi ve Çok Partili Dönem’in bunalımlı yılları Türk tiyatrosunda yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkarmıştır. Eserlerde Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, paranın bayağılığı ve insan ahlakı üstündeki olumsuz etkileri, değişen değer yargıları, ekonomik sorunlar, aile dramları vb. konular işlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren yazarlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

1960 sonrasında tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı gelişmeye başlamış, özel tiyatroların sayısı artmış, üniversitelerde tiyatro eğitimi başlatılmıştır. Dramatik yazarlıkta; insanlık, toplum ve dünya sorunlarının genellemesine yönelen, efsane ve tarihe dayanarak çağın eleştirisini yapmaya çalışan oyunlar ağırlık kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yazılan oyunlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda tiyatro alanında eser veren yazarlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Mehmet Ali’nin evini ( ) bu odayı, hatta bu delikten seyrettiğim manzarayı ( ) Zaten, Cihan Savaşı’nda kolumu kaybetmezden önce bütün şiir kabiliyetimi ( ) bütün sade dilliliğimi kaybetmiş bulunuyordum ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Güzel notlar alınca öğretmenin gözünden düştü.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir sanat veya düşünce eserini tanıtırken zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara- – – – denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aynı yazıda, hatta aynı tümce- de (cümlede) yeni bir Öz Türkçe sözcüğün yanında aynı anlamda eski bir Osmanlıca sözcüğü görmek işten bile değil! Bakıyorsunuz, yepyeni bir terim aynı anlama gelen köhne bir deyimle kol kola girmiş! Katıksız Türkçe bir sözü birkaç satır arayla, aynı anlamda kullanılan ya Farsça ya da Arapça bir kelam kovalıyor. İş bu kadarla kalsa, neyse. Osmanlıcaları yetmiyormuş gibi, bunlara bir de İngilizce, Fransızca sözler ekleniyor. Böylece yazılar tatsız tuzsuz bir dil çorbasına dönüyor. İşin acıklı yanı, bu yabancı sözcüklerin hepsinin de Türkçe karşılıklarının var oluşudur.
Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda örneği verilen metin türünde bir eseri yoktur?

 
 
 
 
Soru 15.

Halikarnas Balıkçısı takma adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı; öykücü ve romancı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarımızın, ekmeği çekişe dövüşe denizden çıkaran yoksul ama namuslu insanların yaşam serüvenini anlatır. Bu bölgenin taşı, toprağı, ormanı, dağı, mitolojisi ve efsanesini; şiirsel bir anlatımın bütün sıcaklığıyla çoşa taşa edebiyatımıza mal eden ilk ve tek kişidir.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü eleştiridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bu oyunu başarılı bir şekilde sahnelemesiyle Ankara Sanat Tiyatrosu’nun ayakları bu topraklara değer oldu. Bu köşenin en çok umut bağladığı, bu umut yolunda da en çok hırpaladığı bu topluluğun böyle olumlu bir adımı atmasını büyük bir sevinçle karşıladım. Asaf Çiyiltepe, oyunu sağlam bir düzen üzerine oturtmuş ve bu düzende Anadolu ve onun insanlarının sesi en inandırıcı bir biçimde duyuluyor.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Topuz — Sonra kendinizi tamamen şiire verdiniz, değil mi?
Kısakürek — Tamamen şiire verdim.
Topuz — Neler yazdınız o sıralarda?
Kısakürek — İlk eserim “Örümcek Ağı” idi. Hatta Paris’e gitmeden önce yazıldı. Ondan sonra dönüşümde “Kaldırımlar”ı yazdım.
Topuz — Siz zaten “Kaldırımlar Şairi” olarak tanındınız.
Kısakürek — Bu tabiri mütemadiyen kullanırlar. Hâlbuki “Kaldırımlar Şairi” olmaktan ziyade “Çile” isimli şiirimin şairi olmayı tercih ederim.
Bu metin türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki yazarlardan hangisinin mülakat türünde eseri yoktur?

 
 
 
 
Soru 20.

Fevzi’nin lokantasının önünden geçerken içeri dalıverdik. Ne o bir şey söyledi ne ben, öylesine içeri dalıverdik. İçerde yüzü allak bullak oldu, oturmak istedi oturamadı, kapıya baktı, dönüp kaçmak ister gibi bir hâl aldı, kaçamadı. Gözlerini bana dikti, hüzünlü. Yutkundu bir süre, bir şey söyleyecek oldu söyleyemedi. Zorla ağzından dökülürcesine, özür dilercesine: “Benim param hiç yok ki…” dedi. “Aldırma.” dedim. “Ne olacak paran yoksa, benim var.” dedim… “Şöyle bir karnımızı doyuralım da…” “Ben az yemeliyim.” dedi. “Ben zaten çok az yemek yerim. Ben az yerim her zaman. Ama istersen yiyelim. Senin sahi paran var mı?” Kısık, kesik kesik konuşuyordu. İkircik içindeydi. Şaşkınlığa dönüştü her hâli.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x