2018-2019 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdakilerin hangisinde dil ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Ankaranın akşamlarına bayılıyordum.  Sanki dünyayı dümdüz bir kum sathı hâlinde örüyordu.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 3.

Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanınan sanatçı; şiir, hikâye, günlük, roman, deneme, masal ve tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir. Kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı şiirler yazmıştır. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller gibi daha birçok eseri edebiyatımıza kazandırmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

• Divanü Lûgâti’t-Türk
• Kamus-ı Türkî
• Lehçe-i Osmanî

Aşağıdaki yazarlar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavram kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümle içinde kul- lanılışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilir. Örneğin keskin sözcüğü: (I) “Sonunda keskin bir taş kullanarak ipi kesti. (II) Masanın başında, keskin bakışlı, kıranta bir adam oturuyor. (III) Bir kadın sesiydi bu, ince ve keskin. (IV) En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş.” cümlelerinde farklı anlamlarda kullanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki numaralanmış cümlelerde kullanılan “keskin” sözcüğünün anlamlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

I. Kitabın ilk beş sayfasını okuyunuz.
II. Bu soruda ilk olarak çemberin alanını bulmalıyız.
III. Aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
IV. Olaylara bir de bu açıdan bakın.

Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri terim anlamıyla kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerin hangisinde “ağaç” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

İstanbul’un bir deniz (I) gibi hangi fikri (II), hangi aşkı (III), hangi anlamı, hangi rüyayı (IV) meddücezirlendirdiğinin farkında mıyız?

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır?

 
 
 
 
Soru 11.

Diyarbakır’da doğdu. Ortaöğrenimini Saint Joseph (Sen Josef) ve Galatasaray Liselerinde tamamladı. Çeşitli dergilerde çıkan ilk şiirleri, temiz dili ve yeni buluşlarıyla dö- nemin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırdı. Şiirlerini saf şiir anlayışına bağlı olarak kaleme aldı. Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel adlı nice eserleri edebiyat dünyasına kazandırdı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Küçürek (minimal) hikâye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 13.

Denizciler koro hâlinde iyi dileklerini tekrarladılar.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

(I) Taşkent’i yakından tanımak için sokağa çıktık. (II) Hava yağmurluydu. (III) Rastgele yürümeye başladık. (IV) Büyük ve güzel parklardan geçtik.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nicel anlamlı kelime vardır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde millî edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin ortak özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

(I) Garipçiler, şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır. (II) Şiir dilinde edebî sanatlara başvurulmasını savunmuşlardır. (III) Onlara göre, görülen ve hissedilen şeyler herkesin kullandığı kelimelerle anlatılmamalıdır. (IV) Şiirde mısra ve parça güzelliğinden daha çok bütün güzelliği önemsenmelidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde garip akımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 18.

• Bu hareketi, “Garip” akımına tepki olarak ortaya koymuşlardır.
• Soyut betimlemelere ve uzak çağrışımlara dayanan şiirler yazmış- lardır.
• Halka değil, aydınlara seslenmişlerdir.
• Eserlerinde daha çok şehir yaşamında kaybolan yalnız insanı ele almışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen sanatçılardan biri olabilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin temsilcilerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Ardahan’da doğmuştur. Günümüz saz şiirinin önde gelen temsilcilerin- dendir. Şiirlerinde aşk, hasret, tabiat gibi tema ve konuların yanında sosyal meseleleri de işlemiştir. Âşık makamlarını ve halk hikâyeciliğini bilir. Kendi deyişleri yanında usta malı eserler de söylemektedir. Ben Bir Şeyda Bülbül, Güzel Görünür, Gönül Bahçesi gibi eserleri kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x