2018-2019 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Biraz daha ilerlediğinizde yapıtın görkemiyle karşılaşıyorsunuz. Cephe alınlığı ve onu çeviren taş oymalar, iki kanadındaki iki katlı zarif nişler, yetmiş beş metre yukarınızda hem ağır hem tüy gibi hafif hissi veren ana kubbe ile çevresindeki yavru kubbeler ve nihayet türbenin dört yanındaki zarif minareler başınızı döndürüyor. İçeri girdiğinizde buranın akikler, somakiler daha nice değerli sert taşlarla adeta oya gibi dokundu- ğunu görüyorsunuz.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 3.

Kişi, olay, sonuç bağlantısını ustaca ortaya koyan, etkili betimleme gücüyle geleneksel anlatım biçimlerine zenginlikler katan bir Cumhuriyet Dönemi yazarıdır. Toplumsal gerçekçi akımın önemli temsilcilerinden biridir. İçimizdeki Şeytan, Yeni Dünya, Sırça Köşk gibi önemli eserleri kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

“ … ” Peyami Safa’nın 1930’lu yıllarda yayımladığı romanıdır. Bu roman, kurgusu ve özellikle başarılı psikolojik tahlilleriyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bu anlayışa bağlı yazarlar; kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi farklı anlatım tekniklerini kullanmışlardır. Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören bu anlayışı esas alan önemli sanatçılardır.

Bu parçada sözü edilen roman anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Biyografik roman türünde yazılan bu eserde, 24 Ağustos 1911’de Adana’da dünyaya gelen, 1967’de hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatı kronolojik olarak anlatılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

İlk telif polisiye roman olan “Esrâr-ı Cinayât” … tarafından yayımlanmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

(I) Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirdi. (II) Sisler Bulvarı ve Yağmur Kaçağı adlı şiir kitaplarıyla genç şair kuşağını etkile- di. (III) İlk iki romanı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez’den sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık verdi. (IV) Çeşitli türlerdeki eserleri ile Türk edebiyatının önemli isimleri arasına girdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçının üslubundan bahsedilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Yular omuzunda, yürüyor, yürüyordu. Yanaklarından akan yaşlar sakalını ıslatmıştı. Fakat Tanabay, Gülsarı için döktüğü bu gözyaşlarını silmedi; sürüye yetişmek için tek başına hızla uçan bir yaban kazına gözyaşları arasından bakıyordu.

Bu parçada romanın;

I. kişi,
II. zaman,
III. olay,
IV. mekân

ögelerinden hangileri vardır?

 
 
 
 
Soru 10.

Ben sizlere hakan oldum. Elimize yay ve kalkan alalım. Savaş talihi (zaferi) amacımız olsun. Bozkurt sesi, savaş haykırışımız olsun. Demir kargımız bir ormana benzesin. Atlarımız avlaklarda yürüsün. Yeni ırmaklar, yeni denizler geçelim. Güneş bayrağımız, gök çadırımız olsun.

Bu parça aşağıdaki nutuk türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Yıl 1968. İlkokula gidiyorum. 23 Nisan Bayramı. Dördüncü sınıftayım. Bayram için annem önlüğümü yıkadı. O zamanlar herkesin evinde ütü de yok. Annem ne yaptı şimdi hatırlamıyorum. Ama önlüğüm gayet düzgündü.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Olay örgüsü vardır.
II. Asıl amacı sahnede canlandırıl- maktır.
III. Anlatım türlerinden faydalanır.
IV. Anlatmaya bağlı metin türlerindendir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri “roman ve tiyatro” türlerinin ortak özellikleridir?

 
 
 
 
Soru 13.

Köşe başındaki sokak lambası yanınca, ortalığa sarı ve soluk ışıklar yayıldı. Akşam iyiden iyiye çökmüştü. Hafiften yağan yağmur bizi ıslatmaya başladı. Sokak lambasının altında bir dilenci oturuyor ve kucağındaki enstrümanıyla birtakım parçalar çalıyordu. Birden herkes köşenin diğer ucundan gelen acı bir çığlığa dikkat kesildi.

Bu parçada aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

4 numaradan 24 numaraya kadar, yumuşak, her katta bükülü ve her renkte pamuk iplikleri yapan iplikhanedeyiz. Burası; mavi boyalı kapıları içeri dışarı açılıp kapanan, yüksek çatısını sağlam demir kolların tuttuğu; aydınlık, tertemiz, pırıl pırıl bir atölye.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir tanım cümlesidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Politikacıların ulusal mecliste, kapalı mekânlarda veya açık alanlarda yaptıkları konuşmalar hangi söylev türüne örnektir?

 
 
 
 
Soru 18.

Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatmaya dayalı bir gösteri oyunudur.

Bu cümlede sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Kişiler soylu ve yüksek tabakadan kimselerdir.
II. Kaba şakalara, söz oyunlarına ve imalara yer verilir.
III. Sahnede hem acıklı hem gülünç olaylar anlatılır.
IV. Üç birlik kuralına uyulur.

Numaralanmış cümlelerden hangileri trajedi türüne ait özelliklerdendir?

 
 
 
 
Soru 20.

Özetler ( ) raporlar ( ) okunan yazılar ( ) Bunların tamamı sunumu hazırla- mak için gereken dokümanlardır ( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x