2018-2019 1. Dönem AÖL Sosyoloji 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Sosyoloji 1 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Sosyoloji bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Yeri ve zamanı bellidir.
• Sayılarla ifade edilir.
• Somut ve özeldir.
Toplumsal olayın verilen özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uygun düşmektedir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan toplumsal gruplar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 4.

• “Sosyoloji” sözcüğünü ilk kullanan sosyologdur.
• Sosyolojinin bir bilim dalı olması için çalışmıştır.
Verilen özellikler sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesine katkı sağlayan aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 5.

Toplumsal olaylar hakkında bireylerin görüşlerini öğrenmek için önceden hazırlanarak kağıda dökülmüş soruların, soru formu hâlinde uygulanması esasına dayanan sosyolojik veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Durkheim’dan etkilenerek sosyolojide toplum merkezli, milliyetçi ve merkeziyetçi bir düşünce geliştirmiştir.
•“Türkçülüğün Esasları” ve “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserleri ile de düşüncesinin sosyolojik temellerini oluşturmuştur.
Özellikleri verilen Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Çocuk konuşmayı, duygusal paylaşımı ve toplumsal dünyayı ilk defa burada öğrenmeye başlar. Toplumdaki temel değerleri ilk kez edindiği yerdir.
Verilen bilgi sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 8.

İnsanların sosyalleşmesi açısından önemli bir durum olan “emeklilik” aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmektedir?

 
 
 
 
Soru 9.

Kişilerin kendi çabaları sonucunda elde ettikleri statülere kazanılmış statü denir.
Buna göre;
I.yönetici olma,
II.kadın olma,
III.memur olma
statülerinden hangileri kazanılmış statüdür?

 
 
 
 
Soru 10.

Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar vere- memesi haline rol çatışması denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?

 
 
 
 
Soru 11.

Yazılı olan kurallar resmi normlar olarak adlandırılır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi resmi norm örneğidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Toplum tarafından hoş karşılanmayan, onaylanmayan, toplumsal değer ve normlara uygun olmayan negatif türden davranışlar olumsuz sapma olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumsuz sapmaya örnek verilemez?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 14.

Toplumsal tabakalaşma, toplumu oluşturan bireylerin bazı özelliklere göre hiyerarşik (aşamalı) olarak üst üste gelen sınıflar hâlinde sıralanmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmayı meydana getiren özellikler arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 15.

Köyde çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan ve bitirdikten sonra çok ünlü bir hastanede doktorluk yapmaya başlayan Adem’in durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 16.

İklim değişikliği insan yaşamı için giderek artan bir tehdit oluşturmak- tadır. Elbette küresel iklim değişikliği sürecini yavaşlatacak veya durduracak önlemler vardır. Ancak bunun için herkesin yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir.
Verilen bilgi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal gelişme ögelerinden tabakalaşmalardaki farklılaşmalarla ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Düşünce ve kanaat özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, yerleşme ve seyahat, dernek kurma, mülkiyet, eğitim ve öğrenim, çalışma ve sözleşme, sendika kurma, seçme ve seçilme gibi kavramlara genel olarak – – – –
denir.
Verilen tanımda noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

 
 
 
 
Soru 19.

Bir toplumda maddi ve manevi kültür ögelerinin bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamasına toplumsal çözülme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye sebep olmaz ?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının Türkiye’ye etkisiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x