2018-2019 1. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kuralların bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Kur’an ve sünnet gibi delillerden dini hüküm ortaya koyabilme yeteneğine sahip kimseye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin ana konularından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh alanında öne çıkan şahsiyetlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 5.

“Günlük hayatla alakalı her türlü akitler”
Fıkıh ilminin aşağıdaki konularından hangisinde yer alır?

 
 
 
 
Soru 6.

“Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şey ile mükellef kılar…”(Bakara suresi, 286. ayet )
Bu ayet İslam hukukunun aşağıdaki temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Eşyada aslolan ibahadır” ilkesi ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor…” (Nahi Suresi, 90. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

İnsan, aklını ve özgürlüğünü yanlış yönde kullandığı zaman hataya düşer. Bu durumda da cezayı hak eder. İslam hukukunda suç işlememiş kimseye cezai sorumluluk yüklenmez. Ceza ancak suç işleyene verilir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 10.

İslam hukukunda suça verilen cezalarda aşağıdakilerden hangisi hedeflenmemiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’a ve Resul’üne uyun…” (Enfal suresi, 24. ayet)
Bu ayetten Hz. Peygamber(sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi “Def-i mefasid celb-i menafi’den evladır.” ilkesine uygun bir örnektir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Yalan üzerinde birleşmesi aklen imkansız olan bir topluluğun yine kendileri gibi bir topluluktan nakilde bulunmasıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barış yapmak” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak ile eşdeğer olarak kullanılan kavramlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Allah’ın ‘bütün varlıkları yaratan, terbiye eden’ anlamlarına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır.Birbirinizi kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinin arkasından çekiştirmesin…”(Hucurat suresi, 12. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yasaklanan davranışlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Allah’ı tanımak
II. Kul hakkını gözetmek
III. Güzel söz söylemek
IV. Oruç tutmak
Bunlardan hangileri kişinin insanlara karşı görevlerindendir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah’a karşı görevleri ifade eden kavramlardan biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x