2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

• Anlatılan olaylar ve olayların kahramanları gerçeğe yakındır.
• Nazım biçiminde yazılır.
• Meddah, kıssahan ve saz şairleri tarafından anlatılır.
“Halk hikâyeleri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlen- dirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 2.

Bir Eyüp sabrıyla bekledim Sabahı olmayan gecelerde
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Asıl metin:
Uluşıp eren börleyü
Yırtın yaka ırlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sığtap közi örtilür
Günümüz Türkçesiyle:
Erenler tıpkı kurt gibi uluşuyorlar Yaka yırtarcasına bağrışıyorlar Seslerinin bütün kuvvetiyle haykırarak Gözleri örtülünceye kadar ağlıyorlar
Bu dizeler aşağıdaki sözlü edebiyat ürünlerinden hangisine ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kutadgu Bilig’de kahramanlar sembolik (alegorik) olarak bazı değerleri karşılarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
Kalbimin hüzünü var
Yıkılmış iller gibi
Gözlerimden yaş akar
Bulanmış seller gibi
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Fehm etdi kabîle mâcerâyı
Hep duydı bu iki mübtelâyı

Hüsn’e dedi sonra kimi Leylâ
Şîrîn dedi kimi kimi ‘Azrâ

Mecnûn kodı kimi ‘Aşk için ad
Vâmık dedi kimi kimi Ferhâd
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Ahmet Cemil saçlarının arasından üşüterek geçen rüzgârın kanatlarını
I          II
çırpa çırpa siyahlıkları semadan denize döktüğünü hissediyordu.
III                IV
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin türü fiilimsi değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Türkçenin 11 ve 16. yüzyılları arasını kapsayan dönemidir. Karahanlı Türkçesi bu dönemin başlangıcını oluşturmaktadır. Türkçenin söz varlığında Arapça ve Farsçanın etkisi görülür. Türkçenin ilk sözlüğü olan Divanü Lûgati’t Türk bu dönemde kaleme alınmıştır.
Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Her şey yerli yerinde; havuz başında
I                                            II
servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda

III

durmadan,
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
IV
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.
Bu dizelerdeki altı çizili tamlamalardan hangisinin türü farklıdır?

 
 
 
 
Soru 10.

• 20. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
• On iki hikâye ile bir ön sözden oluşmuştur.
• Olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri ise nazımla dile getirilmiştir.
“Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 11.

Hun ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada, Hunlarla aynı soydan olan Göktürkler otururdu. Bir gün Göktürkler So ülkesinden ayrıldılar. Bu sırada başlarında Kağan Pu adlı bir yiğit vardı. Kağan Pu’nun on altı kardeşi bulunuyordu. On altı kardeşten birinin annesi bir kurttu.
Bu parça aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki mesnevi-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Türk edebiyatının 14. yüzyıldaki en önemli şairlerinden biridir. Kırşehir’de kurduğu tekkede Mevlevi tarikatını yaymaya çalışmıştır. Tasavvufi konuları usta bir şekilde itinalı, sade, güzel bir dille ifade etmiştir. Eserlerinden bazıları şöyledir: Felekname, Mantıku’t Tayr…
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

İsa Gülü titredi ve dedi: “Ey başımın bahtı, gönlümün tahtı, dünya gözüyle bu kadar olsun birbirimizi gördük ya gayrı kerem eyle… Kaderimizde varsa bir gün olur allı pullu günlere erişiriz.” Mirza gafil, bir rüyadan ayrılır gibi olup: “A gül yüzlüm, gül benizlim, kerem edecek ne var bunda? A cevahir sözlüm, bu ayrılık bana ölümden beter… Bari ben ‘Kerem’ olayım, sen de ‘Aslı’.
Bu halk hikâyesinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Hikâyeye bugünkü anlamda edebî kimlik kazandıran,————adlı İtalyan yazardır. 16. yy.da yazdığı “Decameron (Dekameron)”adlı eseriyle ilk hikâye örneğini vermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki ilk İslami ürünlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Sular dibinde mâhiyle
Sahralarda âhû ile
Abdal olup yâhû ile
Çağırayım Mevlâm seni
Şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Gazel ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lülü-i şehvâra su
(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin sıradan sözleri nisan bulutundan düşen su damlası gibi birer iri inci olmuştur.)
Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasına yer verilmemiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,86. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x