2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Taaşşuk-u Talat ve Fitnat’ın Türk edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisinde birinci kişili anlatım (kahraman anlatıcı) kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

• Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
• Aklı ve sağduyuyu ön plana çıkarır.
• İnsan ideal yönleriyle değil; iyi, kötü, çirkin yönleriyle ele alınır.

“Romantizm akımı” açısından bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımının temsilcisi değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Servetifünun Dönemi romancılarındandır. Cumhuriyet Dönemi’nde bazı dergiler çıkarmıştır. İlk hikâyesi, on altı yaşındayken, Halit Ziya’nın İzmir’de çıkardığı gazetede basılmıştır. Daha sonra İstanbul’da Mektep dergisinde yazmaya başlamıştır. Mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eseri vardır. Ona büyük şöhret kazandıran eseri “Eylül” adlı romanıdır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

(I) Kapıyı iterek girdi içeri fakat daha fazla ilerlemeden eşikte durdu. (II) Heybesini sırtına atmıştı. (III) Elinde sopası, gözlerinde korkunç bir ifade; tüyler ürpertici bir görüntüye sahipti. (IV) Madam Magluvar ürpererek olduğu yerde kalakaldı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi fiil cümlesi değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi Türk romanının genel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

• Yazılı bir metne dayanmaz.
• Güldürü ögesi ön plandadır.
• Belirli bir tiyatro sahnesinde sergilenir.

“Geleneksel tiyatro” açısından bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 9.

Müştak Bey, Avrupai davranışları ve kıyafetleriyle mahallelinin ilgisini çeken, şair ruhlu bir gençtir. Kumru Hanım ile evlenmek ister. Ancak Kumru Hanım’ın Sakine adında çirkin bir ablası vardır. Kız tarafı, hile yoluyla Müştak Bey’e sevdiği küçük kızı değil evin büyük kızını vermek ister. Müştak Bey gelinin Kumru değil de ablası olduğunu gördüğünde anlaşmazlık çıkar ancak Müştak Bey’in arkadaşı Hikmet Bey sorunu çözer. Müştak Bey’le Kumru Hanım evlenirler.
Bu parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumludur?

 
 
 
 
Soru 11.

Semai

O nühüfte gamzelerden bunu kim reca ederdi
Bu nigah-i aşina’i eden iktiza iderdi Gice gördüm encümende bün-ü nahl-i nar-evende
Ki rakib ile çemende Çelebim sam iderdi
Hacivat daha sonra bir de perde gazeli söyler:
Gel ey zahid kenar-i bezm-i irfanda mekıtal anla.
Hakikattır sözü ariflerin guş et meal anla (…)

Bu parça Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Tanzimat Dönemi’nin “en gür sesli vatan şairi” olarak tanınmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle kanun, vatan, hürriyet gibi konuları işlemiştir. Romantizm akımının etkisinde kalmıştır. Vatan Yahut Silistre,İntibah, Cezmi eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik yapılıdır?

 
 
 
 
Soru 15.

İlk günlerde idi. Sonraki teklifsizlik ve samimiyet daha pek hâsıl olmadığından Servet-i Fünûn’a her gün gitmiyor ve gittiğim zamanlar çok kalmıyordum. O günlerde Cenap’la beraber Cahit ve Cavit’in terk ettiği Mektep risalesinde çalışıyorduk. Şimdiki ajans binasının üst katında bir odada bulunan idarehanede haftada üç dört gün buluşur, orada yazı ve tashih işlerini bitirdikten sonra beraberce Servet-i Fünûn’a giderdik.

Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

KAVUKLU — Hay Allah müstehakını versin. Anahtar hırsız girmesin diyedir. Hırsıza kolaylık vermek için değil.

PİŞEKÂR — (Arkalardan) Hay gidi… Anahtarlarını kaybetmişler, kilitli kalmışlar.

KAVUKLU — (Ses gelen tarafa dönerek) Senin çenen amma açık kalmış. Siz çilingir misiniz?

PİŞEKÂR — Hayır efendim. Ben bu mahallenin muhtarıyım. Bir müşkülünüz mü var?

Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

• Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık
• Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yayan kişi
• Basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama, yalanlama

Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?

 
 
 
 
Soru 18.

Hindistan’ın kuzeydoğusunda görülen şiddetli yağışlar yüzünden 700 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dokuz ayrı ekip, selden etkilenen bölgelerde 15 bin paket kuru gıda dağıttı.

Bu haber yazısında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır?

 
 
 
 
Soru 19.

Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13. yüzyılda yayımlanmış Marco Polo’nun ve 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbn-i Batuta’nın seyahatnameleri gelir. Türkçe yazılan ilk gezi kitabı, Seydi Ali Reis’in …. adlı eseridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türündedir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (17 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,59. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x