2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Hikâye, roman, anı, mensur şiir, deneme, makale, tiyatro, monografi türlerinde eserler verdi. Eserlerinde, Türk toplumunun Tanzimat’tan sonra geçirdiği aşamaları anlattı. Gerçekçi küçük hikâyelerden romana geçti. Romanlarında, birbirini tamamlayan bireysel ve toplumsal yaşam zincirimizi betimledi. Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları zengin, kötümser, düzensizlik kurbanı törelere, geleneklere bağlı kişilerdir. Hemen her romanında, tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıttı. Bazı eserleri: Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara…
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

 
 
 
 
Soru 5.

(I) 1970-1980 yılları arasında eser veren romancılar, birbirinden farklı konu ve tarzları benimsemişlerdir.(II) Sanatı toplumdan soyutlamayan Abbas Sayar, ilk romanı Yılkı Atı’nda, yılkılığa bırakılmış bir atın hikâyesini anlatır. (III) Kiralık Konak’la dikkat çeken Oğuz Atay, bu eserinde ironik bir anlatımla küçük burjuvanın düşünce biçimi ve davranışlarını eleştirir.(IV) Ümit Kaftancıoğlu, romanlarında köylünün sorunlarını, devletin eğitim ve öğretime, öğretmenlere karşı tutumunu ele alır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 6.

Roman türünün yetkin örnekleri 19. yy.da verilmeye başlanır. Roman bir tür olarak karakteristik özelliklerini romantizm ve realizm akımları sayesinde bu yüzyılda kazanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyılın önemli yazarlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Dönemi’nde çağdaş Türk tiyatrosunun Batı tiyatrosu düzeyine getirilmesine önemli katkıları olmuştur?

 
 
 
 
Soru 8.

Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu (1923-1950) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacı ile yazılmış eserlere dramatik metin, bu metinlerin sahnede canlandırılması ile ortaya çıkan sanata ise – – – – denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Tarih ve doğa meraklıları için son bir hatırlatma yapmak isterim ( ) Mağara yerleşimleriyle Tekkeköy ( ) Amazon Kalesi’yle Salı Pazarı, nilüferleriyle Ladik Gölü ( ) Bütün bu noktalar merkezden sadece birkaç saat uzaklıktadır ( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Bir cümlede, anlam bakımından birbiriyle ters düşen kelimelerin veya sözlerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 
 
 
 
Soru 13.

HUSREV — Allaha ısmarladık anne!
ULVİYE — Husrev! Sen gidersen öldürürüm kendimi.
HUSREV — (En hazin tonuyla.)
Anne! Bırak beni bu cemiyet içinde yaşamayım. Bir kolumda sen, birinde Selma, tımarhanede ölmek istiyorum. (Husrev döner, sağdaki kapıya doğru birkaç adım atar. Durur; kapıdaki birinci, ikinci sivil memurlara bakar.)
HUSREV — (Memurlara) Geçin iki yanıma, memur beyler! (Memurlar Husrev’in iki yanına geçerler. Husrev zahmetle kapıya doğru yürür.)
ULVİYE — (Başını kaldırmış çığlık koparıyor) Evladım! Gitme! Gitme!
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda tiyatro alanında eser veren yazarlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Üç Şehitler Destanı’nı incelemeye şeklinden başladım. Bütün kıtalar, bir iki istisna hariç, dörder dizedir. Bu dizelerin birincileriyle üçüncüleri ara sıra, ikincileriyle dördüncüleri ise her zaman uyaklıdır. Herhangi bir ölçü kullanılmamakla birlikte büsbütün serbestliğe de kaçılmamıştır.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü eleştiri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Fransız yazarlardan Bay Ernest Renan’ın “İslam ve İlim” adlı konferansı, uzun zamandan beri gazetelere konu ve sermaye olmaktadır. Bu konferansın metni daha yeni elime geçti. Metin kısa bir şey ise de içindeki yanlışları ortaya koymak, birkaç yüz cilt kitap yazmayı gerektiriyor. Bunun için düşünce ve kanaatlerimi yazmakla söylenilmiş şeyleri boş yere tekrar etmiş olmayacağımdan eminim. İslam’ın, ilmi engellemediğini, tam aksine teşvik ettiğini ispat etmek için yanımda yeteri kadar kitap bulunmadığına üzgünüm.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Mülakat türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi röportaj yazarlarından değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,21. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x