2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

“Huzur” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Kemal Tahir
• Orhan Kemal
• Yaşar Kemal
• Talip Apaydın

Bu sanatçılar aşağıdaki anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?

 
 
 
 
Soru 3.

Sabahattin Ali; 1937’de yayımladığı Kuyucaklı Yusuf’ta, bir Anadolu kasabasını, bütün insani, ekonomik ve sosyal gerçekliğiyle ele alarak ezilen köylüleri ve toplumsal yapının aksayan yönlerini anlatır.

Bu parçada sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerin hangisinde I. tekil kişili anlatım kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Halid Ziya ve Cenap Şehabettin ilk gençlik yıllarımda yanımdan ayırmadığım yazarlardı. Fakat itiraf edeyim benim baş ucu yazarım şiirde ve düzyazıda Baudelaire (Bodler) olmuştur.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Atatürk Nutuk’ta, 19 mayıs 1919’da samsun’a çıktığında Anadolu’nun durumunun nasıl olduğundan bahseder.

Bu cümlede;

I. Kitap ve dergi isimleri büyük harfle başlar.
II. Bağlaç olan “de” ayrı yazılır.
III. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
IV. Yer adları büyük harfle başlar.

yazım kurallarından hangilerine uyulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Dil, sözlüklerde belirtildiği gibi sıradan bir “iletişim aracı” değil insanları birbirine bağlayan, onların topluluk ve ulus olmasını sağlayan, zaman içinde farklı renk ve görünümler alan, kullanıldıkça güçlenen ve çözülmeyen bir bağdır. Dil kimliği belirler, kimlik kültürü, kültür ise milleti… Milleti oluşturma gücüne sahip bulunan böylesine etkili bir unsurun kullanımı da varlığı kadar önemlidir.

Bu parçadan dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 8.

• Romanın kahramanlarından bazıları Santiago, Melkisedek ve Fatima’dır.
• Romandaki olaylar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs’ten başlayarak Fas üzerinden Mısır’a kadar uzanır.
• Başlangıcından sonuna kadar girift olan bir yolculuk alegorik bir üslupla anlatılmaktadır.

Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

1980’lerde oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar. Türk tiyatrosunda önceki dönemlerde görülen coşkunluk bu yıllarda görülmez. Oyun yazarları 12 Eylül sonrasında dönemin siyasi koşullarından dolayı güncel olaylardan ve toplumsal sorunlardan uzaklaşarak eski hikâyeleri, masalları, Osmanlı tarihinden değişik olayları ve kahramanları, ünlü adamların hayat hikâyelerini ve bireysel konuları ele alırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki önemli tiyatro yazarlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kudüs’te doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirmiştir. Çeşitli mesleklerde çalışan sanatçı eserlerini, kaynağını yerli ve millî unsurlardan alan Batılı bir teknik ve anlayışla kaleme almıştır. Geleneksel tiyatromuzdan esinlenerek yazdığı “Köşebaşı” ile edebiyat dünyasında tanınmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne vardır? Hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Gücü kalmayan Gülsarı yolda sürekli durup dinlenir ancak bir süre sonra bir adım daha ilerleyemez. Tanabay, atı arabadan çözer, dizgininden çekerek birlikte ağır ağır ilerlemeye başlar. Tanabay, atıyla ilgili, yıllar boyu süren olayları yol boyunca düşüne düşüne yürür. Gülsarı duraklayınca Tanabay da durur, at yeniden güçlenip yürüyünceye dek bekler.

Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir kumsalda uyandım. Omuzlarım ağrıyordu, bacaklarım uyuşmuştu. Güçlükle ayağa kalktım. Rüzgâr çıkmıştı gene. Denize bakındım: Görünürlerde yoktu teknem. Elimi kolumu oynatıp kendime gelmeye çalıştım. İleriye baktım sonra. Alabildiğine uzanıyordu kumsal.

Bu parça ile ilgili,

I. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Öyküleyici anlatıma yer verilmiştir.
III. Bir sanat metninden alınmıştır.
IV. Kişi, olay, yer ve zaman unsurları vardır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 14.

• Her konuda yazılabilir.
• Ele alınan konuların ispatlanma zorunluluğu yoktur.
• Bir düşünce yazısıdır.
• Bu türün ilk örneklerini Montaigne vermiştir.

Verilen bilgiler aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 15.

Sanatta, ilimde, politikada ve başka dallarda tanınmış kimselerin hayatlarını anlatan eserlere … denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Ankara Kalesi, telsiz direkleri ve bir tünel ( ) Yarım dakika karanlık. Ankara geride kaldı ( ) Bu yol ( ) bütün bozkırı geçer ( ) Karadeniz’e dek ulaşır.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

OSMAN: Göze almak gerek. Bir var ki hiç aklımdan çıkmıyor şu gördüğüm düş.

DİLAVER: Üsküdar Şeyhi Aziz Mahmut Hüdâi Efendi nasıl yorumlar bu düşü, padişahım? Kendisinden cevap geldi mi?

OSMAN: Hac seferinden vazgeçilsin der. Kopacak bir fitnenin habercisiymiş bu düş.

DİLAVER: Ermiş, derin görüşlü bir kişi olarak bilinir şeyh; yanıldığı hiç görülmemiştir.

Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 18.

(I) Göktürk Yazıtları, 8. yy.da yazılmıştır. (II) Bu yazıtlar, Türklerin ilk tarihî belgesi ve aynı zamanda yazılı ilk edebî eserleri olarak kabul edilir. (III) Bu kitabeler Tonyukuk ve Kül Tigin olmak üzere iki devlet adamı adına dikilmiştir. (IV) Siyaset, tarih, coğrafya ve edebiyata ait birçok bilgi içeren kitabeler yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçeyle yazılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Bu durumun belirlenmesinde dil kuralları kadar yapı ve kurgu, iç ve dış bağlam da rol oynar.
II. Zaten kalıcı müzik yapıtları; insan yaşamını en gerçekçi olarak anlatan, yaşamla bağları en yoğun olarak kurulmuş olanlarıdır.
III. Bilim, bir davranış biçimi hâlinde yürütülen etkinliklerin oluşturduğu bütündür.
IV. İkisini zihninde karşılaştırdığı için yeni bir edebiyat tarzı ve tarihî eleştiri metodu ortaya çıkarmıştır.

Numaralanmış ifadelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Türk Milleti!
Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır.

Kutlu olsun!
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyiz.

Bu parça aşağıdaki nutuk türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (21 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,52. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x