2018-2019 1. Dönem AÖO 8. Sınıf İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖO 8. Sınıf İnkılap Tarihi 8 Çıkmış Sorular çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

  • 21.945 kez görüntülendi.
Soru 1.

20. yüzyıl başlarında yaşanan aşağıdakiler gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir?

 
 
 
 
Soru 2.

Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında hürriyet ve vatan sevgisi gibi duyguların güçlenmesinde etkili olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Dünya Savaşı’nda milletimizin aşağıdaki cephelerin hangisinde gösterdiği vatanseverlik ve kahramanlık Kurtuluş Savaşı’ndaki eşsiz direniş azminin de kaynağını oluşturmuştur?

 
 
 
 
Soru 4.

Türklerin işgalleri karşısındaki haklı tutumunu basın-yayım yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul’da kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Milli Mücadele’nin gerekçesi belirtilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Mebusan Meclisinin 20 Ocak 1920’de bağımsız bir Türk yurdunun sınırlarını çizen Misakımilli kararlarını kabul etmesine tepki olarak İtilaf Devletleri …

Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Milli Mücadele’nin Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir Paşa’nın Ermenilere karşı kazandığı zaferin siyasi sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Mustafa Kemal’in “Türk istiklalinin ilk zafer müjdecisi” olarak tanımladığı zafer hangi savaşla kazanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin varlığı resmen ve hukuken sona ermiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Milli Mücadele sürecinde yapılan aşağıdaki kongrelerden hangisi milli ekonominin esaslarını belirleme amacına yöneliktir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Türk Tarih Kurumunun kurulması
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklere örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması, özel sektörün büyük yatırımları yapmakta yetersiz kalması gibi nedenlerle zorunlu olarak ekonomide … ilkesi uygulanmıştır.

Bu cümlenin aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki anayasalardan hangisinde “Devletin yönetim şeklinin cumhuriyet, resmi dilinin Türkçe, dininin islam olduğu” hükmü yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Türk inkılap tarihi sürecinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun kurulma gerekçelerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi denizcilik alanında yapılan yeniliklerle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 17.

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan “Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendisi üretmelidir.” kararı aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmek istendiğini gösterir?

 
 
 
 
Soru 18.

Mehmet Akif Ersoy “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” dizelerinde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Demokrasilerde çoğulculuk ilkesinin uygulanabilmesi aşağıdakilerden hangisinin varlığına bağlıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x