2018-2019 2. Dönem AÖL Biyoloji 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 2. Dönem AÖL Biyoloji 1 Çıkmış Sorular testini çözerek sınava hazırlanın. AÖL Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıda canlıların ortak özelliklerinden birine ait örnekler verilmiştir.

-Amipin besin uyaranına yalancı ayaklar oluşturması.

-Küstüm otu bitkisinin dokunulduğunda yapraklarını kapatması.

-Ceylan yavrusunun çitadan kaçarak uzaklaşması.

Buna göre verilen örnekler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Bitkiler
II. Hayvanlar
III. Mantarlar
Yukarıdaki canlı gruplarından hangilerinde eşeysiz üreme ile birey artışı gerçekleşebilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Karada yaşayan hayvanların bazılarının terleme yolu ile vücut sıcaklıklarını düşürmeleri suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıda pH değerleri verilen maddelerden hangisi asidik özellik gösterir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi otçul bir hayvanın bitkilerden aldığı organik besin maddesi değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Oda sıcaklığında doymuş yağlar genellikle katı halde, doymamış yağlar ise sıvı halde bulunur.
Buna göre aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi doymuş yağlardandır?

 
 
 
 
Soru 8.

Proteinlerin eter , kloroform gibi çözücüler ile sıcaklık, pH , tuz derişimi gibi koşullarda yapısının ve işlevinin bozulmasına denatürasyon denir.
Buna göre;
I. maltozun maltaz enzimi ile hidrolize uğraması,
II. hayvansal kuyruk yağının ısıtılması ile sıvılaşması,
III. yumurtanın haşlanması ile katılaşması
olaylarından hangileri denatürasyona örnektir?

 
 
 
 
Soru 9.

Vitaminler;
I. enerji kaynağı,
II. düzenleyici
III. direnç artırıcı
insanlarda verilen olaylardan hangileri için kullanılabilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Enzimler düşük sıcak değerlerinde inaktif duruma geçtiklerinden , yüksek sıcaklık değerlerinde ise yapıları bozulduğundan çalışmazlar. Enzimlerin en verimli çalıştığı sıcaklık değeri ise optimum sıcaklık(genellikle 35 C ) olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi enzimatik bir tepkimenin reaksiyon hızının sıcaklığa bağlı değişimine ait olabilir?
(Reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler optimum değerdedir)

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi ökaryot ve prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 
 
 
 
Soru 12.
  • A/T , G/C ,Pürin/Pirimidin oranları 1’e eşittir.
  • Ökaryot hücrelerde çekirdek , mitokondri ve kloroplastlarda; prokaryot hücrelerde ise sitoplazma yapısında bulunur.
  • Yapısında deoksiriboz şekeri vardır.

Özellikleri verilen organik bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmeyen bir kişide ;
I. insülin direnci ,
II. obezite ,
III. diyabet
verilen sağlık sorunlarından hangileri ortaya çıkabilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi iki katlı zara sahip olup bitkilerde nişasta, lipit, ve protein gibi maddeleri depolar?

 
 
 
 
Soru 15.

Ökaryot hücrelerde çekirdek;
I. protein sentezi
II. büyüme ve gelişme
III. bölünme
verilen faaliyetlerden hangilerini yönetir ya da denetler?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıda bir küp şekerin suda çözünmesi şematize edilmiştir.

Buna göre küp şekerin suda çözünmesi ve dağılması aşağıdaki madde geçiş yöntemlerinden hangisi ile tanımlanabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıda bir bitki hücresinin yoğunluğu bilinmeyen ortamda I durumundan II durumuna değişimi şematize edilmiştir.
Buna göre hücrenin konulduğu ortam ve hücrede gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin enerji harcanarak hücre zarındaki cepler aracılığıyla hücre içerisine alınımı aşağıdaki madde taşınım yöntemlerinden hangisi ile gerçekleşebilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Kontorollü deneylerde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken , bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene ise bağımlı değişken denir. Özdeş iki bitki ile hazırlanan bir deney düzeneğinde sıcaklık , su miktarı, karbondioksit miktarı, toprak çeşidi, toprak miktarı, saksı büyüklüğü gibi faktörlerin bitki büyümesine etkisi ölçülmüştür.
Buna göre deney düzeneğinde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişken olamaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x