2018-2019 2. Dönem AÖL Din Kültürü 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 2. Dönem AÖL Din Kültürü 2 Çıkmış Sorular testini çözerek sınava hazırlanın. AÖL Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

  • 1.806 kez görüntülendi.
Soru 1.

“Güzel, çirkin” kavramları hangi değerleri ifade etmek için kullanılır?

 
 
 
 
Soru 2.

Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır.

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde uygun görülen örf ve adetlerdendir?

 
 
 
 
Soru 4.

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe suresi, 119. ayet)

Bu ayette aşağıdaki değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

Huneyn Savaşı’nda Hevazinlilerin kurduğu pusu İslam ordusunun öncü kuvvetlerinin bozulmasına ve geri çekilmesine sebep oldu. Bu durum tüm orduyu etkiledi. Hz. Peygamber ise soğukkanlılığını koruyarak yerinde kaldı. Hz. Peygamber’in bu gayreti sonunda Müslümanlar tekrar onun etrafında toplandılar ve düşmanı bozguna uğrattılar.

Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisinin oluşmasında dinin etkisi olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 7.

“Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez…”

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 8.

“Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yer­yüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, hayalarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar arsızca iste­mezler. Yaptığınız her hayrı muhak­kak Allah bilir.”
(Bakara suresi, 273. ayet)
Bu ayette ihtiyaç sahipleri hangi özelliğinden dolayı övülmektedir?

 
 
 
 
Soru 9.
  • Divan-ı Hikmet
  • Kutadgu Bilig
  • Divanu Lugati’t Türk

Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin müelliflerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Medine-i Münevvere’nin önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Kubbetü’s Sahra” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki alimlerden hangisi Filistin’de doğmuştur?

 
 
 
 
Soru 13.

Kudüs’ün 1187 yılında Selahaddin-i Eyyubi tarafından haçlı işgalinden kurtarıldığı savaş hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Şam bölgesi olarak isimlendirilen yerlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Süleymaniye Külliyesi’nin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Anadolu’nun hilafetin merkezi ol­masını sağlayan padişah aşağıda­kilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Endülüs’te yetişen alimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki tarihlerden hangisi Dört Halife Dönemi’ni kapsamaktadır?

 
 
 
 
Soru 19.

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir er­kekle bir dişiden yarattık ve birbiriniz­ le tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat suresi, 13. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayet­ten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

İslam’ı kabul eden, yaşayan toplum­ların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımların tü­müdür.
Tanımlanan kavram aşağıdakiler­den hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x