2018-2019 2. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

2018-2019 2. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular testini çözerek sınava hazırlanın. AÖL Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Felsefe yapmak lazımdır diyorsunuz, o hâlde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır.

Aristoteles’in verilen ifadelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bilme: özne olarak insanın nesne olarak var olanla karşılaşması ve bunun sonucunda ortaya ürün olarak bilgiyi çıkarmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilme için gerekli değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Felsefe kelimesi, Yunanca Philosophia sözcüdünden gelmektedir. Philosophia ise philia, —- ve Sophia; —- sözcüklerinden oluşan bir kelimedir. Felsefe yapan kişi yani filozof hikmeti, bilgeliği sevendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki kavram ikililerinden hangisi getirilirse doğru bir bilgi elde etmiş oluruz?

 
 
 
 
Soru 4.

İnsanın evrende olup bitenler karşısındaki şaşkınlığı ve hayranlık duygusudur.

Verilen tanım feslefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Pythagoras, kendisini bilge olmaktan çok, bilgelik dostu olarak tanımlamıştır. Ona göre, bilgelik, yalnız tanrılara yakışır ve insanın ömrü, tüm hakikatleri bilmesine yeterli olmadığından ona yakışacak olan, bilgiyi sevmek ve bilgeliğie ulaşmaya çabalamaktır.

Aşağıdaki felsefe tanımlarından hangisi Pythagoras’ın verilen düşünceleriyle benzerlik gösterir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özellikleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 7.

I. Erdem nedir?
II. Araban hangi renktir?
III. Tiyatroya kiminle gideceksin?

Yukarıdakilerden hangileri felsefe sorusudur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel işlevine örnek verilebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir.

Sokrates’in verilen sözü felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Felsefe yapmak, sürekli yolda olmaktır.” Tanımını yapan Alman filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bir olay, varlık veya düşünce üzerine belirtilen fikirdir.

Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 12.

Bu akıl yürütmede tek tek durumlar gözlenerek olayın bütünü hakkında bir sonuca varılır.

Tanımı verilen akıl yürütme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir ifadenin aynı anda, aynı şekilde hem doğru hem de yanlış olduğunu iddia etmek aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

 
 
 
 
Soru 14.

Doğru düşünmek için kavramların sorgulanarak titizlikle seçilmesi ve yerinde kullanılması gerekir.

Verilen ifade düşüncemizin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilişkisine dikkat çekmektedir?

 
 
 
 
Soru 15.

Felsefi sorularla aranılan, kavramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
Yaşamın bütününü kucaklayan, her şeye çok yönlü bakabilmemizi sağlayan sorulardır.

Verilen özelliklerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin bir felsefe sorusu olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Konu edinilen gerçeklik üzerine elde edilen bilgiler temellendirilir.
II. Eldeki bilgilerin gerekçeleri ortaya koyulur.
III. Ortaya konan düşüncelerin kesin olanları seçilir.

Yukarıdakilerden hangileri felsefede temellendirmeyle ilgili doğru bilgilerdir?

 
 
 
 
Soru 17.

Eğer sizin zihninizde “kuş” kavramı yoksa uzaktan gelenin bir kuş olduğunu tanıyamaz ve bilemezsiniz. Bu durumda bilmeyi sağlayan yapılar —dır. Bu yapılar, dış dünya ve dil arasındaki aracılardır.

Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir bilgi elde edilmiş olur?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir kimsenin şan ve şeref içinde olduğunu, büyük bir yere yükseldiğini ya da ölçüsüz bolluk içinde olduğunu görerek, düşleminin etkisi altında kalıp onu bunlardan dolayı mutlu saymaya kalkma. Çünkü gerçek özü elimide olan şeyler ne açgözlülüğe ne imrenmeye ne de kıskanmaya yer kalmaz ve sen de general, senator, konsül olmak istemez, belki yalnız özgür olmak istersin. Buna göre, bu amaca giden tek bir yol vardır. Elimizde olmayan şeyleri küçük görmek!

Epiktetos’un verilen metninden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Öne sürülen bir görüş söz konusu olduğunda aşağıdakielrden hangisi dikkat edilecek durumlar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütmede dilin önemiyle ilgili değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x