2018-2019 2. Dönem AÖL Felsefe 3 Çıkmış Sorular

2018-2019 2. Dönem AÖL Felsefe 3 Çıkmış Sorular testini çözerek sınava hazırlanın. AÖL Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

“Düşünülebilen ve olabilen bir ve aynıdır .Söylenebilen ya da düşünülebilen zorunlu olarak vardır, Çünkü olması olanaklıdır.”
Parmenides’in verilen dizelerinden hareketle asıl varlığın aşağıdakiler­den hangisi olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilir.
• Geometride kendi ismiyle geçen teoremi oluşturan kişidir.
• Evrenin ana maddesinin su olduğunu öne sürmüştür.
Verilen özellikler aşağıdaki Antik Anadolu filozoflarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 3.

Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınıl­maz olarak karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa… Karşıtların savaşı uyumlu birliğe ve ardından yeniden karşıtların sava­şına dönecektir. Bu durum süreklidir yani her şey sürekli bir değişim için­dedir.
Parçadan hareketle Herakleitos’a göre var olan her şey için temel olan nedir?

 
 
 
 
Soru 4.

• Kimse bilerek kötülük yapmaz .
• İnsan, özü itibarıyla iyidir.
• Kötülük, onun bilgisizliğinden kaynaklanır.
Sokrates’in verilen düşüncelerine göre iyilik için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Gorgias ‘ın “Hiçbir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de aktaramayız.” sözünden hareketle aşağıdakiler­den hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aristoteles’e göre insanın erdemli olması, eylemlerin aşırılığı ya da eksikliğinden kaçınarak orta yolu bul­masıyla mümkündür.
Buna göre erdemli olmak aşağıda­kilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aristoteles’e göre fail neden; mad­denin biçim kazanmasını sağlayan hareket ettirici nedendir.
Bu bilgiye göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşa­ğıdakilerden hangisi fail nedendir?

 
 
 
 
Soru 8.

Büyük ve üstün insan, erdemi; küçük insansa rahatını düşünür.
Konfüçyüs bu sözüyle aşağıdaki­lerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?

 
 
 
 
Soru 9.

I.Din merkezli düşünce görülmüş­tür.
II. Din, akılla temellendirilmeye çalı­şılmıştır.
III. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.
Yukarıdakilerden hangileri Hristiyan felsefesinin genel özel­likleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 10.

” Tanrı’nın varlığının akılla kanıtlan­ması” çabaları Hristiyan felsefe­sinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Tanrı insandadır , insan Tanrıdadır (…) Eğer bende mevcut olmasaydın Tanrı’m, ben var olmazdım; hiçbir şey olurdum. Daha doğrusu her şey Sen’den, Sen’in aracılığınla ve Sen’in için var olur, Sen’de olmasaydım hiç olurdum.
Verilen düşüncelerinden hareketle Augustinus, insan varlığının ne­denini aşağıdakilerden hangisine bağlar?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Alemde her şey yoktan yaratılmıştır.Bu nedenle yaratılan şeylerin bir yaratıcısı olması zorunludur.
İbn Rüşd’ün verilen ifadesi İslam felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisine yönelik bir açıklamadır?

 
 
 
 
Soru 14.

Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele aldığı düşünce sistemi olduğuna göre;
I. bilim, felsefenin kılavuzudur,
II. düşünce inanç merkezlidir,
III. doğa, deney ve akılla açıklanabilir
özelliklerinden hangileri modern düşünceye ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Cebriye kelamcılarına göre insan özgür değildir. ve eylemlerinde mecburdur. Bütün davranışların eyleme dönüşmesini sağlayan tek şey, evreni ve içindekileri yaratan Allah’tır. İnsana bir şeyleri iradesiyle yaptı demek, güneşe kendi kendine doğdu ve battı demek gibidir.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerini akılla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi skolastik felsefenin özelliği olamaz?

 
 
 
 
Soru 17.

“İnsanın merkeze alındığı ve aklının öne çıkarıldığı bakış açısı” aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen ütopya niteliğindedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Kopernik’in güneş merkezli evren sistemini savunduğu için, kilise tarafından engizisyon mahkemesinde yargılanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Descartes’in varlık anlayışıyla ilgili verilen şekilden hareketle aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x