2018-2019 2. Dönem AÖL Seçmeli Tarih 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 2. Dönem AÖL Seçmeli Tarih 2 Çıkmış Sorular testini çözerek sınava hazırlanın. AÖL Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik kavramının Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslim halk üzerindeki etkisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 3.

1830 İhtilalleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

1815 Viyana Kongresi’nin getirdiği yeni düzen, birtakım modern fikir akımlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda III. Selim Dönemi’nde yapılan yeniliklerden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

II. Mahmut Dönemi’nde modern tıp eğitimi verilmesi amacıyla açı­lan askeri okul aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde hazırlanan medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için ge­rekli olan güçlenme ve ilerlemeyi ger­çekleştirmek düşüncesiyle üç siyasi düşünce ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi Osmanlı Devleti’ne bağlı bü­ tün milletleri birleştirerek bir Osmanlı milleti oluşturmak, ikincisi halifelik makamından faydalanarak bütün Müslümanları siyasi olarak birleştir­mek, üçüncüsü ise Türk siyasi birliği­ni oluşturmaktı.
Yukarıda tanımlanan üç siyasi dü­şünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

II. Meşrutiyet ‘in ilanı ile Osmanlı Devleti’nin yönetiminde hakim olmaya başlayan siyasi parti aşa­ğıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organi­zasyonlarından birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Endüstriyel üretim ilk olarak aşa­ğıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişte karşılaştığı zorluklardan birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Sanayide insan gücü yerine maki­ne kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan icat aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Osmanlı Devleti ilk kez dış borcu aşağıdaki savaşlardan hangisi sı­rasında almıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ve çok uluslu imparatorlukların par­çalanmasına neden olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Balkan milleti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Osmanlı Devleti’nde il. Mahmut Dönemi’nde çıkarılan ilk resmi Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki devletlerden hangisi Panslavist hareketlerle Balkan milletlerini kendi amaçları doğrul­tusunda kullanmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti içinde İstanbul’a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x