2018-2019 2. Dönem AÖO 5. Sınıf Din Kültürü 5 Çıkmış Sorular

2018-2019 2. Dönem AÖO 5. Sınıf Din Kültürü 5 Çıkmış Sorular yayınlandı. Açık ortaokul sorularını test olarak çözmeye başlayabilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Kur ‘an-ı Kerim’de zerre kadar hayır yapanın mükafatını , zerre kadar kötülük yapanın da cezasını ahirette göreceği belirtilir.
Bu metinde aşağıdaki mesajlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 2.

Sözlükte “iki şey arasındaki perde, engel” anlamına gelir, ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatını ifade eder.
Hakkında bilgi verilen kavram aşa­ğıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Yıldızlar dağılıp saçıldığında, de­nizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; her insan dünyada neleri yaptığını ve neleri yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?” (lnfitar suresi, 1-6. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerin han­gisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Hz. Peygamber vefat eden bir kişinin cenazesine katılmanın, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından olduğunu belirtmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi­sine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde ba’s olayından bahsedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de cennet için kullanılan isimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Tekfin kavramı cenaze ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Hakka yürümek ” deyimi ile aşağı­dakilerden hangisi ifade edilmek­tedir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi peygam­berlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in münafıklık göster­gesi olarak ifade ettiği davranışlar arasındadır?

 
 
 
 
Soru 11.

“Sen elbette yüce bir ahlaka sahip­sin.”(Kalem suresi, 4. ayet)
Bu ayette Hz.Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

 
 
 
 
Soru 12.

“Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesin­de yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etra­fından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile.. .”(Al-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağı­daki özelliklerinden hangisi vurgu­lanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 13.

Hz. Ayşe şöyle anlatır: “Allah Resulü, evinde herhangi bir insan gibi dav­ranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.
Bu metinde Hz. Peygamber’in han­gi yönü vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 14.

“Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları ola­maz. Allah’ın ve Resulü ‘nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.” (Ahzab suresi, 36. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi görevi öne çıkmaktadır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i sitte arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 16.

Allah için kullanıldığında Allah’ın ku­sursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı cömertliğini ifade eder. insan için kullanıldığında ise kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar.
Hakkında bilgi verilen kavram aşa­ğıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

O, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın yoludur. Dikkat edin sonunda bütün işler Allah’a döner. (Şüra suresi, 53. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde işaret edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi hidayet kavramının zıddını ifade etmekte­dir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde iman ve salih amel arasındaki ilişki vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 20.

“Cihat” kavramı ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x