2018 3. Dönem AÖL Biyoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bilimsel çalışmalar ve bilim insanları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Bilimin doğası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Aziz SANCAR

II. James WATSON

III. Rosalind FRANKLİN
Yukarıda verilen bilim insanlarından hangileri biyoloji ile ilgilenmiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Islah çalışmaları ile verimi ve besin değeri yüksek ürünler elde edilmesi

II. Biyoteknolojik yöntemlerle aşırı soğuğa dayanıklı bitki çeşitlerinin üretilmesi

III. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan aşı, hormon, enzim gibi maddelerin üretimi
Yukarıda verilenlerden hangileri gıda sıkıntısı ya da beslenme ile ilgili sorunlara karşı biyoloji biliminin katkılarındandır?

 
 
 
 
Soru 5.

Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerji ihtiyacını karşılamak için de beslenmek zorundadır. İster bir hücreli ister çok hücreli olsun bütün canlılar beslenir. Üretici canlılar ihtiyaç duydukları besinleri kendileri üretirler.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi üretici değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Metabolizma canlılardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamıdır.
Buna göre aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisi anabolizma içerisinde değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Minerallerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisi bitki hücrelerinde lökoplastta depolanır?

 
 
 
 
Soru 9.

Yağlarla ilgili, I. Hayvanların deri altında depolanarak organları dış darbelere karşı korur.

II. Bir çeşit yalıtım görevi yaparak vücudun ısı kaybını önler.

III. Göçmen kuşlar ve kış uykusuna yatan hayvanlar, lipitleri hem enerji kaynağı hem de su ihtiyaçları için kullanır. yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 10.

Yukarıda bir polipeptitin dehidrasyonu ve hidrolizi şematize edilmiştir.
Buna göre, I. Dehidrasyon sonucunda oluşan polipeptitin yapısındaki H+ atomu sayısı tepkimeye giren aminoasitlerin yapısındaki toplam H+ atom sayısından daha azdır.

II. Polipeptitin hidrolizi sonucunda ortam pH değeri genellikle azalır.

III. Dehidrasyon ve hidroliz tepkimelerinin ortak özelliği suyun açığa çıkmasıdır. yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda enzimatik iki reaksiyon verilmiştir. Nişasta + H2O + Amilaz → Maltoz + Dekstrin + Amilaz H2 O2 + Katalaz → H2O + 1/2O2 + Katalaz Verilen reaksiyonlar dikkate alındığında enzimlerle ilgili yargılarından hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Taze sebze ve meyvelerde bulunan, sıcaklığın etkisiyle yapısı çok çabuk bozulan, eksikliğinde kılcal damar çatlamaları, deri altı kanamaları, diş etlerinin çekilmesi ve skorbüt gibi hastalıklara neden olan vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Deoksiribo nükleik asit (DNA) ve ribo nükleik asit (RNA) molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Yukarıda sitoplazma ve doku sıvısı arasında bazı maddelerin geçişleri verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış madde geçişlerinden hangisi ekzositoza örnek olarak verilebilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yukarıda hücre dışında çok yoğun olarak bulunan bir maddenin zar üzerindeki taşıyıcı proteinler aracılığıyla az yoğun olarak bulunduğu sitoplazmaya alınması şematize edilmiştir.
Buna göre verilen madde taşınım olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Yukarıda bir bitki hücresinin sitoplazmasındaki su miktarının zamana bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre numaralandırılmış zamanların hangisinde hücre sitoplazması ile izotonik bir ortama konulmuştur?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar sistemidir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Lizozomun zarının tahrip olup içerisindeki enzimlerin sitoplazmaya dağılmasıyla hücredeki yapıların sindirilip parçalanmasına _________ denir” Verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Salgı üretiminin fazla olduğu endokrin bezlerde aşağıdaki organellerden hangisinin sayısının fazla olması gerekir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bitkilerde yeşil dışındaki diğer renk pigmentlerini taşıyan plastit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x