2018 3. Dönem AÖL Coğrafya 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Coğrafya 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Türk kültürünün ilk ortaya çıktığı ve şekillenmesinin sağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün önemli bir simgesidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin ortaya çıkmasının temel sebebidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Petrol ve doğal gaz tükenen enerji kaynakları oldukları için bunlara sahip olan bölge ve ülkelerin stratejik önemi de artmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinin stratejik önemi daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 5.

Dünya’nın en önemli pazar alanları ekonomik yönden kalkınmış ülkeler ile nüfus miktarı fazla olanlardır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin önemli bir pazar olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 6.

Turizm sektörü gelirlerinin bazı ülkelerin millî geliri içinde önemli bir yer tutmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Nadir görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel eserlerin korunması amacıyla kurulan ve yerleşime izin verilmeyen bölgelere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Almanya’da yaşlı nüfus miktarının ve oranının arttığını ileri süren araştırmacı buna aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Tabloda verilen bilgiler İngiltere’ye aittir. Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Modern tarım yöntemlerini kullanarak yapılan üretim modeli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

1960’da Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm üye ülkelerde gelişmeyi sağlayacak ekonomi politikaları uygulayarak, dünya ticaretinin gelişmesini ve işsizliğin ortadan kaldırılmasını temel amaç edinen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

İnsanların tarihte ilk olarak yerleşik hayat düzenine geçmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak olan ormanlardan yararlanma yöntemlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Petrol, taş kömürü, doğal gaz ve linyit gibi enerji kaynaklarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi özellikle ulaşım sektörünün yararlandığı en önemli enerji kaynağıdır?

 
 
 
 
Soru 16.

Norveç, Venezuela, Peru, Yeni Zelanda ve Avusturya ülkeleri ihtiyacı olan elektriğin çok büyük kısmını hidroelektrik santrallerinden temin etmektedir. Bunun en önemli sebebi bu ülkelerin hangi özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Çevre sorunlarının küresel boyut kazanmasının en önemli iki nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi sera etkisinin artmasına doğrudan neden olmaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Ormanların tahribi, tarım arazilerinin yanlış ve meraların aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki atıklardan hangisinin doğa tarafından ayrıştırılıp yok edilmesi daha uzun zaman alır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x